Ewaluacja

 Ewaluacja IV edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi
na 2017 rok!

 

Zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi do udziału ewaluacji budżetu obywatelskiego

Ankieta ewaluacyjna IV edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi na 2017 rok >>> pdf     >>> doc

Wyniki ankiety ewaluacyjnej budżetu obywatelskiego na 2016 rok