Wyniki i realizacja zadań

Realizatorzy zadań budżetu obywatelskiego w 2017 roku:

 • Biuro Gospodarki Mieszkaniowej / Zarząd Lokali Miejskich
 • Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Oddział Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Kultury
 • Wydział Sportu
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Zarząd Dróg i Transportu
 • Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Zarząd Zieleni Miejskiej

WYNIKI GŁOSOWANIA W PODZIALE NA REJONY (na żółto oznaczono zadania, które przeszły do realizacji w 2017 roku):

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2017 ROKU Z PODZIAŁEM NA REALIZATORÓW WRAZ Z KONTAKTAMI

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok

 

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120)

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120, krzywe)

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 ROKU: