Realizacja zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok

 

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WNIOSKÓW REALIZOWANYCH W 2014 ROKU W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z PODZIAŁEM NA REALIZATORÓW WRAZ Z KONTAKTAMI >>>

 

INFORMACJE BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZOWANYMI ZADANIAMI:


 • Projekt - Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi - lista proponowanych lokalizacji >>>

 • Konkurs na opracowanie projektu koncepcji wykonania urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną, kinetyczną na plac zabaw w Pasażu Rubinsteina w Łodzi >>>

 • Konkurs na nowy symbol osiedla Teofilów (dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stwórzmy nowy symbol osiedla, w miejscu byłego samolotu" wyłonionego do realizacji w roku 2014 w ramach I edycji budżetu obywatelskiego) >>>

 


 

REALIZOWANE ZADANIA:

 • Zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok:
 1. Wykaz zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok wraz z danymi o ich realizatorach >>>
 2. Harmonogram realizacji zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>
 • Dodatkowa lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł:
 1. Wykaz zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 rok, przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł, wraz z danymi ich realizatorów >>>
 2. Harmonogram realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 rok, przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł >>>
 • Dodatkowa lista zadań przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok:
 1. Wykaz projektów przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok  >>>
 2. Harmonogram realizacji projektów przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok >>>

 

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2014 r. 

 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego do końca grudnia 2013 r. >>>

 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 27 stycznia 2014 r. >>>

 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 28 lutego 2014 r. >>>

 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 marca 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 30 kwietnia 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 maja 2014 r. >>>
 • Sprawozdanie całościowe z realizacji zadań budżetu obywatelskiego (wg stanu na 31 maja 2014 roku) >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 lipca 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 sierpnia 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 30 września 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 października 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 30 listopada 2014 r. >>>
 • Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 31 grudnia 2014 r. >>>