Wyniki

 • Wykaz złożonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>

 • Wykazy zadań pozytywnie zweryfikowanych:
 1. zadania ogólnomiejskie >>>
 2. zadania lokalne Bałuty >>>
 3. zadania lokalne Górna >>>
 4. zadania lokalne Polesie >>>
 5. zadania lokalne Śródmieście >>>
 6. zadania lokalne Widzew >>>
 • Wykaz zadań negatywnie zweryfikowanych >>>
 • Raport z konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>
 • Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>