GŁOSOWANIE - WYNIKI

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2015 ROK
Uwagi związane z zestawieniem wniosków proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2015 ROK
Uwagi związane z zestawieniem wniosków proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl

 

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA O PUNKTACH DO GŁOSOWANIA

 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA LOKALNE
KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

 

WYNIKI GŁOSOWANIA (na żółto oznaczono zadania, które przeszły do realizacji w 2015 roku):

WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2015 ROKU ZE WSKAZANYMI REALIZATORAMI

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK >>>

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego na 2015 rok >>>