KONKURS „ZIELONE DACHY”

Zielony dach konkurs architektoniczny (orginal)

 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY „ZIELONE DACHY" - NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 a i 63 WRAZ Z OTOCZENIEM, UWZGLĘDNIAJĄCEJ WYKONANIE ZIELONYCH DACHÓW

 


WYNIKI KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 a I 63 WRAZ Z OTOCZENIEM, UWZGLĘDNIAJĄCEJ WYKONANIE ZIELONYCH DACHÓW


Pytania i odpowiedzi do konkursu p.n. Zielone Dachy na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 a i 63 wraz z otoczeniem

do pobrania >>>

 

 


Wyniki kwalifikacji do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 a i 63 wraz z otoczeniem, uwzględniającej wykonanie Zielonych dachów

do pobrania >>>

 

 

UWAGA!

INFORMACJA O ZMIANIE SĄDU KONKURSOWEGO ORAZ TERMINÓW W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 A I 63 WRAZ Z OTOCZENIEM, UWZGLĘNIAJĄCEJ WYKONANIE ZIELONYCH DACHÓW

Z uwagi wyłączenia się z prac sądu konkursowego n/w sędziów, na podstawie art. 17 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. Pana Marka Janiaka
2. Pana Jacka Ferdzyna
3. Pana Marka Lisiaka
4. Pani Magdaleny Wiśniewskiej
5. Pana Roberta Sobańskiego
zmianie ulega skład Sądu Konkursowego oraz na podstawie Regulaminu konkursu harmonogram konkursu.


Nowy harmonogram konkursu:


1. 22.04. 2015 r. - ogłoszenie wyników kwalifikacji;
2. do 28. 04. 2015 r. - składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu;
3. do 05.05.2015 r. - opracowanie odpowiedzi;
4. do 29.05.2015 r. - składanie prac konkursowych;
5. 11.06.2015r. - ogłoszenie wyników konkursu.

Zmiany zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej, w postaci zarządzenia Pani Prezydent Miasta Łodzi.

Pani Prezydent Hanna Zdanowska ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 a i 63, uwzględniającej wykonanie zielonych dachów. Organizatorem konkursu jest Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.

Konkurs kierowany jest do doświadczonych architektów, którym nie obca jest praca przy budynkach objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do ewidencji zabytków, a także projektowanie „zielonych dachów".

Budynki objęte opracowaniem znajdują się w centrum miasta, w strefie wielkomiejskiej, w kwartale pomiędzy ulicami Tuwima, Sienkiewicza, Nawrot i Piotrkowską, przeznaczonym do rewitalizacji. Wszelkie działania rewitalizacyjne dla tego obszaru związane z przebudową budynków stanowiących przedmiot opracowania konkursowego, mają przyczynić się do ożywienia, uporządkowania i uatrakcyjnienia tego miejsca.
Sąd konkursowy obradujący pod przewodnictwem Architekta Miasta, Pana Marka Janiaka, dokona wyboru najlepszej pracy, w oparciu o którą, w ramach negocjacji w trybie zamówienia z wolnej reki, autor najlepszej koncepcji wykona pełnobranżowy projekt budowlany.

Wnioski kwalifikujące do udziału w konkursie należy składać do 07.04.2015 r. do godz. 17.00. w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171.

Prace będzie można składać do 29 maja 2015 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 11 czerwca 2015r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi, w Małej Sali Obrad, przy ul. Piotrkowskiej 104.

Serdecznie zapraszamy

Zamawiający postanowił przyznać następujące nagrody:

Za zajęcie I miejsca - zaproszenie autora do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
Za zajęcie II miejsca - 15 tys. złotych
Za zajęcie III miejsca - 10 tys. złotych

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta.

DO POBRANIA: