Wyniki i realizacja zadań budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Realizatorzy zadań budżetu obywatelskiego w 2016 roku:

 • Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Straż Miejska
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Kultury
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Zarząd Dróg i Transportu
 • Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Zarząd Zieleni Miejskiej

WYNIKI GŁOSOWANIA (na żółto oznaczono zadania, które przeszły do realizacji w 2016 roku):

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA REALIZATORÓW WRAZ Z KONTAKTAMI

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego na 2016 rok

 

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120)

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120, krzywe)

 

HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ W 2016 ROKU: ppsx >>>  pdf >>>

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU: