Zgłoszone wnioski

Uwagi związane z załączonymi wnioskami proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016 (pliki excel)

Bałuty             Górna            Polesie            Śródmieście            Widzew            Ogólnomiejskie

 

Liczba wniosków dla poszczególnych rejonów:
Bałuty - 146           Górna - 114          Polesie - 77          Śródmieście - 45          Widzew - 112          Ogólnomiejskie - 151
ŁĄCZNIE 645 wniosków
            

Liczba wniosków z podziałem na poszczególne Jednostki Pomocnicze Miasta Łodzi / Rady Osiedli

Liczba wniosków z podziałem na poszczególne kategorie zadań

Kwoty złożonych wniosków dla poszczególnych rejonów

Konsultacje społeczne w Łodzi

 

Poniżej znajdują się wykazy wniosków wraz z ich skanami oraz skanami kart analiz:
(kolorowe tło numerów ID oznacza rekomendację Zespołu lub Doraźnej Komisji lub ds. Budżetu Obywatelskiego
czerwony - negatynwa, zielony - pozytywna, żółty - wniosek odesłany do ponownej analizy)