Prace społecznie użyteczne

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje o możliwości przyjęcia osób na prace społecznie użyteczne.
Prace społecznie użyteczne to nieodpłatne i kontrolowane prace wykonywane na cele społecznie użyteczne orzeczone w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.