Formy wsparcia

 

(orginal)

Uczestnicy projektu brali udział w:
1. Warsztatach umiejętności psychologicznych;
2. Warsztatach aktywnego poszukiwania zatrudnienia;
3. Zajęciach z obsługi komputera;
4. Spotkaniu informacyjnym ze specjalistami;
5. Kursie języka angielskiego (dotyczy 25 Uczestników i Uczestniczek w przypadku których istniała konieczność poznania słownictwa i zwrotów branżowych wykorzystywanych w trakcie stażu zawodowego/zajęć reintegracji zawodowej);
6. Jednym wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym, w ofercie znalazły się kursy pn:
• „Pracownik pokojowy w obiektach hotelarskich" - 30h,
• „Recepcjonista" - 30h,
• „Pracownik biurowy z elementami marketingu" - 50 h,
• „Telemarketer" - 50 h,
• „Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami utrzymania
zieleni" - 70h,
• „Podstawy księgowości" - 70 h;
7. Cztero- lub sześciomiesięcznych stażach zawodowych/zajęciach reintegracji zawodowej;
8. W ramach Centrum Aktywności osoby uczestniczyły w zajęciach integrująco - rozwojowych, indywidualnych konsultacjach ze specjalistami (doradcą zawodowym, specjalistą ds. osób niepełnosprawnych, pracownikiem socjalnym, psychologiem) oraz w grupie wsparcia psychologicznego.