Komunikaty, informacje i ogłoszenia

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Fundacja In Serach Of ..., ul. Wschodnia 29/3, 90-272 Łódź
zadanie: Rezydencja Wschodnia 2017
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

oferent: Stowarzyszenia Zachodnia, ul. Zachodnia 54/56, 90-403 Łódź
zadanie: Łódź Miastem Talentów 2017
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych);

oferent: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE, ul. Piotrkowska 56,
90-105 Łódź
zadanie: Akcja artystyczna w przestrzeni miejskiej „RE:ŁÓDŹ 1905".
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
oferent: Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl, ul. T. Kościuszki 48,90-427 Łódź
zadanie: Cykl kursów mistrzowskich dla młodych artystów.
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
oferent: Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, ul. T. Kościuszki 41/3,05-825 Grodzisk Mazowiecki
zadanie: Wiosenno-letni cykl wystaw w Galerii WY
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

 

Konkurs wydawniczy

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Oferty można składać do dn. 3 kwietnia włacznie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.