Konkurs architektoniczny Współczesna Kamienica Łódzka

plakat kamienica (orginal)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i osoby zainteresowane na ogłoszenie wyników konkursu, które odbędzie się 21.07.2017 r. o godz. 15:00 w Art._Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3 sala A_22.

 


Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ma zaszczyt ogłosić drugą edycję konkursu architektonicznego na opracowanie projektu studialnego „Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta.

CEL KONKURSU

Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne, a także stanowić podstawę w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury.

Współczesna architektura to nie tylko rozpropagowany w ostatnich latach modernizm, tworzący często banalne, kontrastujące, oderwane od otaczającej przestrzeni budowle, ale również całe bogactwo inspiracji z nurtu postmodernizmu, dekonstruktywizmu, high - techu, nowego klasycyzmu i wielu innych kierunków. Poszukiwanie wartości we współczesnej, śródmiejskiej zabudowie może polegać również na cytatach, powtórzeniach i dosłownych skojarzeniach z przeszłością. Jednym słowem chodzi o nowatorskie podejście do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu XIX i XX wieku, aż do lat 30-tych XX wieku.

Konkurs kierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział mogą wziąć zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy.

PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze wskazanej w regulaminie konkursowym działki. Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi. Architektura Współczesnej Kamienicy Łódzkiej ma wynikać ze znajomości historycznej tkanki.

NAGRODY

I nagroda - 40 000 zł
II nagroda - 25 000 zł
III nagroda -10 000 zł

Pula nagród przeznaczona na wyróżnienia - 28 000 zł

Nagroda Architekta Miasta - 7 000 zł

TERMINY:

5.05.2017 r. - ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: k.kowalski@uml.lodz.pl);
12.05.2017 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników;
12.07.2017 r. do godz. 14.00 - składanie prac konkursowych;
21.07.2017 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa i otwarcie wystawy pokonkursowej;
21.07.2017 r. - 28.07.2017 r. - wystawa pokonkursowa

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej >>>

UWAGA !

Uprzejmie informujemy, że termin składania pytań do konkursu został przedłużony do 26.05.2017 r.

Odpowiedzi na pytania zostaną udostępnione na stronie bip.uml.lodz.pl 02.06.2017 r.