Stypendia Prezydenta Łodzi

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY

2017


Ruszył kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.
Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura.


O stypendia mogą ubiegać się zwłaszcza osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.


Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.


Wnioski można składać do 2 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru znaleźć można tutaj.

 

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY

2016

Z radością informujemy, że po raz kolejny przyznano Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi na kwotę ogółem 114 000 złotych polskich. W gronie 13 szczęśliwych laureatów znaleźli się twórcy filmowi, muzycy i animatorzy kultury, którzy dzięki wsparciu finansowemu Miasta będą mieli szansę realizacji swoich autorskich przedsięwzięć artystycznych.

stypendyści (szerokość: 431px)

 

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są od czterech lat  w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura. Realizowane są w Łodzi zgodnie z założeniami Polityki Rozwoju Kultury 2020+ i mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów, umożliwiając realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć, promować rozwój łódzkiej kultury oraz zachęcać artystów do wyboru Łodzi na miejsce swoich działań twórczych. Wnioski ocenia komisja złożona z radnych, pracowników Wydziału Kultury, przedstawicieli środowisk naukowego i artystycznego. Oprócz wsparcia finansowego przedsięwzięć Wydział Kultury zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

 

W ubiegłych latach dzięki stypendiom światło dzienne ujrzały m.in. takie projekty, jak słuchowisko wielkoobsadowe Kim jest Max Winckler z udziałem p. Fronczewskiego i M. Dziędziela, wystawy malarskie, filmy animowane i dokumentalne oraz wiele innych.

Zarządzenie Prezydenta, formularze wniosku i innych dokumentów >>>

Lista laureatów 2016