Mia100 Kamienic

Piotrkowska 171 urodziny (orginal)

O inwestycji: 

W ramach programu „Mia100 kamienic" z założenia poprawia warunki bytowe mieszkańców nieruchomości objętych programem tj. wykonanie termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych), wymiana lub wzmocnienie stropów, likwidację wspólnych toalet zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem, remont elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych, prace konserwatorskie wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, wykonanie izolacji, przyłączenie do sieci ciepła systemowego, modernizację instalacji wod-kan i elektrycznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nieruchomościach - nowa nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach.
W sumie programem zostały objęte do tej pory 62 nieruchomości W ramach programu nastąpi również przyłączenie nieruchomości do sieci ciepła systemowego we współpracy z DALKIA S.A., a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
W remontowanych w ramach programu „Mia100 kamienic" nieruchomościach likwiduje się mieszkania socjalne umieszczając je poza strefą wielkomiejską. Program zakłada również zmianę układu funkcjonalnego mieszkań oraz poprawę stanu technicznego budynków a także poprawę wizerunku miasta poprzez zwiększenie ilości wyremontowanych kompleksowo nieruchomościw strefie wielkomiejskiej Łodzi.

Kamienica przy ul.  Piotrkowskiej 171/173

Przyfabryczny dom mieszkalny Adolfa Daubego, wzniesiony został w latach 1892-1893. Projekt sygnował ówczesny Architekt Miejski Hilary Majewski.Budynek reprezentuje typ domu fabrykanckiego o charakterze rezydencjonalno-użytkowym

Na piętrach znajdowały się pomieszczenia mieszkalne a w kondygnacji parteru wielka jednoprzestrzenna sala przeznaczona na sklepy, prawdopodobnie również kantor fabryczny. Fasada budynku otrzymała wystrój w stylu eklektycznym z przewagą elementów i dekoracji renesansowo-barokowych.Pomieszczenia posiadały pierwotnie bogaty wystrój, z którego do dnia dzisiejszego przetrwały dekoracje sufitów w 4 pomieszczeniach oraz polichromie klatki schodowej.

Rozczytanie ich programu ikonograficznego oraz przypisanie autorstwa trzeba powierzyć historykom sztuki, ale to będzie możliwe już po zakończeniu prac. Tym niemniej po tym, co przedstawiają, możemy się domyślać, jakie funkcje pełniło oryginalnie pomieszczenie. Tam, gdzie są delikatne motywy roślinne i ptaki w listowiu był najprawdopodobniej damski salon, bawialnia lub buduar. W kolejnym pokoju polichromie są mroczne, ciemno-brązowe - to mogła być jadalnia lub salon, w następnym gabinet. Na II piętrze z pewnością znajdowały się sypialnie.

W latach 30-tych XX w., w budynku przeprowadzono liczne modernizacje związane z przebudową mieszczących się tam sklepów. Najbardziej znanym był urządzony tam w 1930 r., salon samochodowy Alfreda Keilicha, będącego wyłącznym przedstawicielem samochodów B.M.W. W czasie II wojny światowej nieruchomość została przejęta przez Niemców. Budynek frontowy, zgodnie z przeznaczeniem miał charakter mieszkalno-użytkowy.

Po wojnie nieruchomość znacjionalizowano. Zarząd i administrację nad nią przejęły Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 5 w Łodzi im. Karola Świerczewskiego z siedzibą przy ul. Wólczańskiej 19.

W końcu lat 60-tych ub.w. wyburzono murowany dom frontowy w miejscu którego powstał obecny szeroki wjazd na posesję. Od lat 80-tych XX w. w budynku mieściła się administracja Wydawnictwa Łódzkiego. Na potrzeby księgarni, zlikwidowano istniejący przejazd bramowy adaptując go na pomieszczenia księgarni z przyległym magazynem.

W ramach tych prac wykuto otwory w ścianie południowej.Od 2000 roku, budynek użytkowany był przez Zarząd Dróg i Transportu.Obecnie zakończono prace remontowo-konserwatorskie prowadzone w ramach miejskiego programu Mia100 Kamienic.

Jak wziąć udział w zwiedzaniu? Wstęp na zwiedzanie wolny. Nie obowiązują zapisy.

Na bezpłatne zwiedzanie kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 171/173 zapraszamy w sobotę (27 lipca) i w  niedzielę (28 lipca) w godzinach od 10 do 18.00