Aktualności

« back

Kanalizacja dla łodzian
2005-01-20

Wykaz ulic objętych programem (.xls, 223 KB) >>>

Łódź otrzyma 330 mln zł (71 mln euro) na rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Pieniądze pochodzą z Funduszu Spójności. Komisja Europejska przyznała je miastu decyzją z 17 grudnia 2004 r. Dzięki dotacji do końca 2009 roku sieć wodociągów i kanałów ściekowych obejmie całą zurbanizowaną strefę miasta. To największy tego typu projekt w kraju.

W ramach projektu wybudowanych zostanie ponad 169 km kanalizacji sanitarnej, 93 km kanalizacji deszczowej i prawie 64 km sieci wodociągowej – m.in. w Rudzie Pabianickiej i Andrzejowie. Zmodernizowane będzie 104 km wodociągów, 18 km kanalizacji sanitarnej oraz 25 km kanalizacji deszczowej – głównie w Śródmieściu. Uszlachetnionych zostanie około 100 km dróg. Częściowo pieniądze zostaną również przeznaczone na uzdatnianie wody. Jeśli inwestycja byłaby realizowana tylko z miejskich pieniędzy, trwałoby to nawet 20 lat. Dzięki unijnej pomocy czas ten zostanie skrócony do 5 lat.

- Całość inwestycji będzie kosztowała 660 mln zł. Połowę tej kwoty otrzymamy z Unii Europejskiej, drugą połowę będziemy musieli wyłożyć sami. Ponad 231 mln zł otrzymamy z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej pożyczki. Na 100 mln zł trzeba będzie zaciągnąć komercyjny kredyt – powiedział wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski.

Po zakończeniu inwestycji z krajobrazu Łodzi znikną szamba, rynsztoki i beczkowozy dowożące wodę. Po zmodernizowaniu sieci wodociągowej dodatkowo polepszy się jakość wody, choć już obecnie pijemy jedną z najlepszych „kranówek” w kraju, czerpaną głównie ze studni głębinowych. Wysoka jakość nie oznacza wysokiej ceny. Miasto ma najtańszą wodę wśród dużych miast Polski. Tak będzie również w czasie realizacji projektu.

Projekt pn. „Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi – II faza” współtworzyli: pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. infrastruktury Jerzy Widzyk, prezes ZWiK Marek Pyka, prezes GOŚ Euzebiusz Zawadzki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Teresa Woźniak oraz wiceprezydenci Włodzimierz Tomaszewski i Marek Michalik.

Dotychczas miasto otrzymało około 150 mln zł dofinansowania z funduszu ISPA na projekty związane z oczyszczeniem ścieków i gospodarką odpadami komunalnymi. (M.Ka.)

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016