Aktualności

« back

Walka o ciepło
2005-08-12
Władze Łodzi sprzeciwiają się decyzji o sprzedaży łódzkiej sieci ciepłowniczej. Na podstawie umowy podpisanej między Ministerstwem Skarbu a francuską firmą Dalkia wejdzie ona w posiadanie 85 proc. akcji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi. Stało się tak mimo dwuletnich wysiłków prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego, posłów ziemi łódzkiej i łodzian.

- Decyzja o sprzedaży sieci podjęta przez ministerstwo oznacza zlekceważenie głosu 160 tysięcy łodzian, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy – powiedział wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski. Jego zdaniem miasto traci tym samym możliwość prowadzenia rozbudowy sieci cieplnej oraz jej modernizacji. Nie będzie też szans na skorzystanie przez Łódź z pieniędzy unijnych. Miasto utraci jednocześnie możliwość udostępnienia swej sieci innym producentom, co nie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i doprowadzi do spodwyżki cen energii cieplnej.

Ministerstwo Skarbu podpisało umowę o sprzedaży łódzkiej sieci cieplnej mimo, iż miasto odwołało się od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który nie dostrzegł w niej zagrożenia monopolem. Zdaniem mec. Jarosława Szczepaniaka Ministerstwo Skarbu popełniło nadużycie nie czekając z podpisaniem umowy na prawomocny wyrok sądu w sprawie zasadności decyzji UOKiK. Jeżeli sąd zadecyduje, iż była ona błędna, będą podstawy do sądowego wniesienia o unieważnienie transakcji.

- Władze miasta użyją wszelkich dostępnych środków, aby unieważnić podjętą przez ministerstwo decyzję o sprzedaży sieci – zapowiedział wiceprezydent Tomaszewski.(B.W)

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016