Aktualności

« back

Miasto zapobiega wyłudzeniom kamienic
2017-07-13
Udostępnij na facebook

Dzięki działaniom prokuratury i policji na skutek złożenia przez miasto wniosków dowodowych dotychczas udało się zapobiec wyłudzeniu udziałów w dziesięciu kamienicach w tym trzech należących do miasta. To majątek komunalny wart ok. 10 mln zł.
Udaremnione zostało również bezpodstawne wzbogacenie się oskarżonych kosztem miasta na kwotę kolejnych kilku milionów złotych. Chodziło o żądanie wypłaty przez miasto nienależnych odszkodowań na rzecz rzekomych właścicieli z tytułu utraty przez nich dochodów z dysponowania kamienicami.
- Mieszkańcy kamienicy przy ul. Traugutta przyszli do mnie z informacją, że nagle pojawił się nowy właściciel - wspomina sytuację z 2011 r. prezydent Hanna Zdanowska. - To oni podważyli szereg przedstawionych przed sądem informacji. Poprosili o zaangażowanie miasta i od tego wszystko się zaczęło.
Prezydent Hanna Zdanowska powołała Oddziału ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w UMŁ, który zajął się ochroną kamienic przed wyłudzeniami. W krótkim czasie pojawiło się dziesięć wniosków o dochodzenie praw własności. To wzmogło czujność urzędników. Sposobów wyłudzania mienia było szereg. Pojawiały się akty własności jakoby sporządzane w sierpniu 1939 r., tuż przed wybuchem wojny. Były próby fałszowania testamentów, czy powoływania fałszywych świadków.
- Decyzja prokuratury o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Łodzi aktów oskarżenia jest potwierdzeniem słuszności miejskiej polityki w zakresie powołania komórki zajmującej się ochroną praw własności - mówi Lucyna Lenc, kierowniczka Oddziału ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w UMŁ. Na przestrzeni ostatnich kilku lat złożyliśmy do prokuratury ponad 20 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw. Dotyczyły one ponad 50 łódzkich nieruchomości zlokalizowanych głównie w centrum. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces, jednostkom, a przede wszystkim członkom mojego zespołu za wspaniała pracę i determinację.
- Działamy we wspólnej sprawie. W sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Wobec kolejnych nieruchomości trwają postępowania przygotowawcze. Mam nadzieję, że te sprawy będę szybciej pojawiały się na sądowych wokandach - dodaje prezydent Hanna Zdanowska.

 

 

 

 

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016