Aktualności

« back

Studium zagospodarowania przestrzennego na dziesiątki lat
2017-07-18
Udostępnij na facebook

Do 15 września trwać będzie etap wyłożenia do publicznego wglądu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Miasto czeka na uwagi łodzian do 9 października.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jeden z najważniejszych dokumentów dla miasta. Projekt Studium mówi o założeniach rozwoju Łodzi do 2050 r.

- W tej chwili łodzianie mogą włączyć się w proces tworzenia Studium. Uwagi mieszkańców, instytucji i organizacji mają sprawić, by dokument ostatecznie w największym stopniu odpowiadał na potrzeby łodzian - mówi wiceprezydent Wojciech Rosicki i gorąco namawia do składania uwag, do powstałego niedawno dokumentu.

- Staraliśmy się podzielić miasto na trzy strefy: wielkomiejską, ogólnomiejską i strefę niezabudowaną. W każdej z nich wyznaczamy różne typy działań. I tak w strefie wielkomiejskiej chcemy stosować zasadę trzech "r": restrykcja, równowaga, rewolucja. Chodzi o to, by w jednych miejscach nie doprowadzać do dewastacji terenu, a w innych, mniej zagospodarowanych, przekształcać przestrzeń miejską tak, by podwyższać komfort mieszkania i przebywania w naszym mieście.

Staramy się, by strefy funkcjonalne nie stwarzały wzajemnego konfliktu. Planujemy duże obszary, na których nie będzie nowej zabudowy, ale uzyskają one przyjazny charakter dla wszystkich mieszkańców. Istotnym elementem Studium jest oczywiście układ komunikacyjny miasta. Dwa podstawowe zdania to wygodne połączenia z ringiem autostradowym i wykrystalizowanie priorytetów komunikacyjnych - objaśnia zamysł przygotowanego właśnie przez urbanistów Studium Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Studium udostępnione jest w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Wileńskiej 53/55 jak również w punktach konsultacyjnych usytuowanych w różnych miejscach Łodzi. Szczegółowy harmonogram dostępny na www.mpu.lodz.pl

 

 

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016