Aktualności

« back

Modernizacja elektrociepłowni GOŚ
2017-07-18

- Rozpoczynamy modernizację elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Dzięki dwóm nowym agregatom prądotwórczym będziemy w pełni spalać powstały biogaz i dzięki temu produkcja energii elektrycznej wzrośnie nawet do 70% zużycia własnego - mówi Joanna Błaszczyk – Skalska, prezes zarządu GOŚ w Łodzi.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – wydaje się, że nazwa Spółki mówi wszystko o jej działalności. Jednak nie jest to do końca prawdą, bowiem działalność GOŚ jest szersza. Oprócz podstawowego elementu jakim jest oczyszczanie ścieków, GOŚ zajmuje się także zagospodarowywaniem osadów pościekowych, w tym produkcją energii elektrycznej i ciepła z odpadów. Energia elektryczna i ciepło są produkowane z biogazu, który powstaje w skutek fermentacji osadów pościekowych będących produktem ubocznym oczyszczania ścieków. . GOŚ produkuje na potrzeby własne 100% ciepła oraz 38% energii elektrycznej zużywanej w Spółce. Jak zauważa Prezes GOŚ - wartości te jednak systematycznie maleją, gdyż funkcjonująca od 2004 roku elektrociepłownia, w której dotychczas powstaje energia elektryczna i ciepło, wymaga modernizacji. Przez ten okres zmieniły się parametry biogazu – pojawiły się nowe związki krzemu tzw. Siloksany, które znacznie przyśpieszyły zużycie agregatów prądotwórczych.

Dlatego GOŚ wspólnie z Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. w Krakowie rozpoczyna inwestycję polegającą na wymianie zespołów prądotwórczych wraz szeregiem prac remontowo-budowlanych i modernizacją układów pomiarowych. Wartość całego zadania to ponad 6,2 mln. zł netto. Koszt ten zostanie pokryty przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi z środków własnych. Nowe zespoły prądotwórcze będą znacznie wydajniejsze. Z tej samej ilości biogazu będą bowiem wytwarzać o 10% więcej energii elektrycznej – mówi prezes Błaszczyk - Skalska. Inwestycja nie będzie wiązała się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej.

Zdaniem Prezes GOŚ ta inwestycja jest zgodna z misją Spółki, bowiem po modernizacji GOŚ w pełni zagospodaruje wytwarzany biogaz, co pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego łódzkiej aglomeracji miejskiej, a dzięki rozwojowi technologicznemu i nowym wydajniejszym zespołom prądotwórczym ilość wytwarzanej energii elektrycznej może wzrosnąć nawet do 70% zużycia własnego!

(źródło: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków)

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016