Aktualności

« back

Łódź kreuje dla seniorów
2017-07-19

Miasto inauguruje unikatowy program aktywizacji osób z grupy 60+ w formie grantów na różnego typu działania wskazane przez samych mieszkańców.
- Innowacyjne w tym projekcie jest wsparcie finansowe nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale również nieformalnych grup seniorów, którzy mogą zgłosić i zrealizować swoje inicjatywy i pomysły. Wyłoniliśmy operatora, który będzie pomagał i wspierał zgłoszone zadania na wszystkich etapach, z rozliczeniem projektów włącznie. Maksymalne dofinansowanie inicjatywy wynosi 8 tys. zł, a na całą akcję w tym roku przeznaczyliśmy 100 tys. zł - wyjaśnia wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ Iwona Iwanicka.
Jak poinformowała Magdalena Poulain z Centrum Opus, które prowadzi projekt, zgłaszane przez seniorów propozycje mogą dotyczyć różnorodnych obszarów - edukacji, kultury, rekreacji, zdrowia, propagowania aktywności, zdrowego stylu życia czy promocji środowiska osób starszych, które będą realizowane od połowy września do połowy grudnia tego roku. Regulamin, formularze i wnioski mają być opracowane w prosty sposób, a każda grupa seniorów w liczbie choćby kilku osób może zgłosić pomysł dedykowany grupie 60+.
Więcej informacji na stronie: www.seniorzy.uml.lodz.pl

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016