Bezpieczeństwo publiczne

TELEFONY:

Straż Miejska - 986
Policja - 997 lub 112
Straż Pożarna - 998 lub 112

Zgłaszanie nielegalnych wysypisk - Zielona Linia:
(+48) 42 638 50 00

Centrum Zarządzania Kryzysowego
(+48) 042 638 49 49

INSTYTUCJE:

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90-114 Łódź
tel: (+48) 42 665 14 21
fax: (+48) 42 632 92 43
http://www.lodz.policja.gov.pl/

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
tel.: (+48) 42 665 19 00
www.lodzka.policja.gov.pl/kwp/

Komenda Straży Miejskiej
ul. Kilińskiego 81
90-119 Łódź
tel.: (+48) 42 250 22 01
fax.: (+48) 42 630 93 22
www.strazmiejska.lodz.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Zgierska 47
91-446 Łódź
tel.: (+48) 42 616 30 00
fax: (+48) 42 616 30 63
e-mail: kmpsp07@straz.lodz.pl
www.kmpsplodz.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113
90-521 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 00, (+48) 42 631 51 04
fax: (+48) 42 631 51 08, (+48) 42 631 52 08
e-mail: kwpsplodz@straz.gov.pl, sekretariat@straz.lodz.pl
www.straz.lodz.pl
www.kwpsp.bip.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
tel.: (+48) 42 638-46-64
fax.: (+48) 42 638-46-70

Schronisko dla zwierząt w Łodzi
ul. Marmurowa 4
91-610 Łódź
tel.: (+48) 42 656-78-42
http://schronisko.doskomp.lodz.pl/

ADRESY PLACÓWEK:

  • Komenda Miejska Policji w Łodzi >>>
  • Ochotnicza Straż Pożarna >>>
  • Prokuratura >>>

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 

Strażnicy Osiedlowi

Reagujmy

czyste miasto

Dopalacze - gdzie szukać pomocy