Sądy

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź
tel.: (+48) 042 635 00 00
fax: (+48) 042 635 00 02


Sąd Apelacyjny
Plac Dąbrowskiego 5, 90-249 Łódź
tel.: (+48) 042 677 89 00


Sąd Okręgowy
Plac Dąbrowskiego 5, 90-249 Łódź
tel.: (+48) 042 677 89 00


Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
al. Kościuszki 107/109, 90-441 Łódź
tel.: (+48) 042 664 07 21


Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa
al. Piłsudskiego 143, 92-301 Łódź
tel.: (+48) 042 677 46 00