Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

WGOSiGW_logo2 (orginal)

Informacja o przedsięwzięciu:

„Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”

Miasto Łódź - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informuje, że przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 9.129.433,31 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przeprowadzono termomodernizację wybranych budynków ośmiu Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Zadanie zostało realizowane zgodnie z wariantem optymalnym wyznaczonym w audytach energetycznych i obejmowało następujący zakres:

1. JRG 2, 90-401 Łódź ul. Legionów 4

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) wymiana stolarki okiennej,

d) wymiana stolarki drzwiowej,

e) montaż 6 kolektorów słonecznych,

f) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

g) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

2. JRG 4, 93-228 Łódź ul. Wedmanowej 1/3

a) docieplenie stropodachu pełnego,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropodachu wentylowanego,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

3. JRG 6, 93-423 Łódź ul. Rudzka 58/60

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropu piwnic,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

4. JRG 7, 93-318 Łódź ul. Strażacka 2

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropu piwnic,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

5. JRG 8, 91-403 Łódź ul. Tamka 10

a) docieplenie stropu pod poddaszem,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropu piwnic,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

6. JRG 9, 94-225 Łódź ul. Czołgistów 66

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropu piwnic,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

7. JRG 10, 91-341 Łódź ul. Pojezierska 92

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) docieplenie stropu nad piwnicami,

d) wymiana stolarki okiennej,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) montaż 6 kolektorów słonecznych,

g) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

h) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

8. JRG 11, 94-004 Łódź ul. Retkińska 129

a) docieplenie stropodachu,

b) docieplenie ścian zewnętrznych,

c) wymiana stolarki okiennej,

d) wymiana stolarki drzwiowej,

e) montaż 6 kolektorów słonecznych,

f) modernizacja systemu centralnego ogrzewania,

g) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

 

Ponadto przedmiot dofinansowania obejmował pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia, aktualizację dokumentacji technicznej, wykonanie opinii i pełnienie nadzoru ornitologicznego oraz oznakowanie przedsięwzięcia

Termo_baner