Aktualności

« back

Stypendia rozdane!
2016-11-17
Udostępnij na facebook

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wręczyła Stypendia Naukowe Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów łódzkich uczelni na rok 2016/2017. Komisja Stypendialna wybrała 20 zwycięzców spośród 81 zgłoszeń. Wśród wyróżnionych znalazło się siedmiu doktorantów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 2055 zł/m-c oraz 13 studentów - laureatów i finalistów olimpiad, którym przysługuje stypendium w wysokości 1400 zł/m-c i 1100 zł/m-c. Nagrodzeni studenci to uzdolnieni młodzi ludzie, którzy wyróżniają się na tle swoich rówieśników, nie tylko wysoką średnią ocen, ale także zaangażowaniem w osobisty rozwój zawodowy, poprzez publikacje, udział w olimpiadach i konkursach oraz współpracę z biznesem.

Swoje stypendia przyznali także przedstawiciele łódzkich przedsiębiorców. W ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi 13 firm wybrało 16 studentów, którzy oprócz wysokiej średniej wyróżniali się wyjątkową aktywnością na arenie zawodowej poprzez uczestnictwo w stażach, praktykach i wymianach międzynarodowych. Laureaci przez okres 9 miesięcy otrzymywać będą 700-800 zł/m-c. Wśród firm wspierających projekt znalazły się: B/S/H, ABB, Accenture, Amcor, Asco, Corning, GFT, Liki Mobile Solutions, Mikomax, Obligo, Pelion, Rossmann oraz Sii. Do programu włączyły się również firma Ericpol poprzez przygotowanie dla 11 studentów kursu programowania, Infosys zapewni 11 studentom kurs języka niemieckiego, a P&G ufunduje 4 studentom bony na naukę języka angielskiego. Największe łódzkie uczelnie zaś sfinansują pobyt w akademiku 9 studentom.

Składając gratulację laureatom prezydent Łodzi Hanna Zdanowska doceniła i podziękowała pracodawców, którzy chętnie wspierają program Młodzi w Łodzi i angażują się w akcję aktywizacji i pomocy łódzkim studentom. - Chciałabym z całego serca pogratulować wam, jesteście najlepszymi z najlepszych - mówiła do zgromadzonych laureatów prezydent Hanna Zdanowska i zwracając się do przedsiębiorców dodała - Chciałabym z tego miejsca podziękować również pracodawcom, dzięki wam powiększyła się pula stypendialna, co pozwoliło nam wyróżnić więcej osób. (ksz)

 

« back

Publikacje dla studentów

6-latki

językowzięci 2016