Mia100 szkół - termomodernizacja placówek oświatowych

Mia100 kamienic infografika 1 (szerokość: 431px)

Łącznie do 2014 r. stermomodernizowanych zostało 60 placówek na łączna kwotę 55,2 mln zł z czego wkład własny Gminy to 23,9 mln zł a pozostała kwota 31,3 mln zł to dofinansowanie w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych (RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW).

W ramach wydatków niewygasających z końcem stycznia 2015 r. zostaną stermomodernizowane dwie kolejne placówki (Publiczne Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza i Publiczne Gimnazjum nr 33 ul. Janosika). Łączny koszt tych inwestycji to 1,4 mln zł zaś dofinansowanie z WFOŚiGW to 0,6 mln zł.

 

Mia100 kamienic infografika 2 (orginal)

Szacujemy, że wszystkie ukończone dotychczas termomodernizację przyniosą ok. 4 mln zł oszczędności rocznie związanych z mniejszym zużyciem energii cieplnej. Prace te poprawiają również estetykę i funkcjonalność budynków, z których codziennie korzysta kilkanaście tysięcy osób.

To udało się wykonać do tej pory, ale przed nami ogromne wyzwanie i ogromna szansa na duże środki zewnętrzne na ten cel, dzięki którym uda się stermomodernizować 65 kolejnych placówek.

 

Mia100 kamienic infografika 3 (orginal)

 

W lipcu 2014 r. podjęte zostały decyzje w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Strategia pełni funkcję ogólnej Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz operacyjnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będącej podstawą pozyskiwania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 - 2020 dla wybranych projektów realizowanych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego ze środków ZIT.

Na liście projektów podstawowych znajduje się projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”. Szacunkowa wartość projektu wynosi blisko 93 mln , z czego 52 mln będzie stanowiło dofinansowanie z UE.

 

Mia100 kamienic infografika 5 (orginal)

W ramach tych środków Gmina Łódź planuje przeprowadzić kompleksową termomodernizację około 65 placówek edukacyjnych.

Na liście projektów rezerwowych znajduje się jeszcze projekt pn.: „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi etap II”. Szacunkowa wartość projektu wynosi 114 mln , z czego blisko 97 mln będzie stanowiło dofinansowanie z UE.

W ramach tych środków Gmina Łódź planuje przeprowadzić kompleksową termomodernizację kolejnych około 80 placówek edukacyjnych - czyli dzięki tym dwóm projektom uda się wyremontować łącznie niemal 150 budynków.

 

Mia100 kamienic infografika 6 (orginal)

Aktualnie jesteśmy w posiadaniu 24 dokumentacji projektowych. Do lutego br. planujemy sporządzić 17 dokumentacji, a do połowy br. kolejne 24. W związku z powyższym w połowie br. będziemy dysponować audytami i dokumentacją projektową dla 65 obiektów edukacyjnych.

W chwili opublikowania ostatecznych wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przystąpimy jeszcze w tym roku do opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. Szacujemy, że te prace termomodernizacyjne rozpoczną się w 2017 roku i będą trwały do 2020 r.