Czas wolny i rekreacja

 

CENTRA ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH:


CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
www.domkultury.com.pl

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 kaontynuje tradycje tzw. „Emdeczku” - domu kultury działającego przez kilkadziesiąt lat przy ul. Zawiszy Czarnego 39

Obecnie CZP nr 1 prowadzi działalność w czterech obiektach:

    „Emdeku na Zawiszy”, mieszczącym się przy ul. Zawiszy Czarnego 39, który jest siedzibą główną placówki;
    Ogrodzie Jordanowskim (Filia nr 1), ul. Łanowa 14 b www.domkultury.com.pl/ogrod.html
    Ośrodku Edukacji Ekologicznej (Filia nr 2), ul. Wycieczkowa 107
    www.eko.edu.lodz.pl
    Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Arego Sternfelda (Filia nr 3),
    ul. Pomorska 16 a, www.planetarium.org.pl


Dla niemal wszystkich grup wiekowych prowadzone są:

 •     zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne oraz wykłady z historii sztuki, naukę języków,
 •     zajęcia: sportowe,
 •     przyrodniczo-leśne,
 •     fizyczno-astronomiczne,
 •     opiekuńczo-wychowawcze.


Działają też Kluby: Malucha (w każdej filii), Seniora i Osób Niepełnosprawnych.


Rokrocznie CZP nr 1 organizuje  kilkadziesiąt imprez i konkursów artystycznych, kulturalnych i naukowych.


CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI

Czy wiesz, że CZP nr 2 dla Ciebie
niezależnie od wieku szeroką ofertę ma?
Czy wiesz, że w CZP nr 2
możesz rozwijać swoje uzdolnienia?
Artystyczne, taneczne, językowe,
a także zajęcia rekreacyjno - ruchowe?
Wszystkich szczegółów zasięgniesz na Centrum stronie,
a oto link do niej: http://www.czp2.pl


CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 3 W ŁODZI
www.centrum3.cba.p


Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego, znajdujemy się na terenie osiedla Retkinia w Łodzi. Istniejemy od 1975, nasza dawna nazwa to Młodzieżowy Dom Kultury „Retkinia". Zajmujemy się:

 • kształtowaniem i rozwijaniem uzdolnień dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych
 • prowadzeniem szeroko rozumianej edukacji kulturalnej
 • kształtowaniem nawyków pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu

Zapewniamy dobrą zabawę, przyjazną atmosferę i opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.


Proponujemy:

 • zajęcia artystyczne: muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka;
 • sportowe: karate, aerobic;
 • komputerowe,
 • językowe i wiele innych.

Zapewniamy udział w licznych konkursach, festiwalach i koncertach.

Więcej szczegółów na naszej stronie: www.centrum3.cba.pl.
Polub nas na: www.facebook.com/czp3lodz


Zapraszamy!