Mia100 Zdolnych

« powrót

 

UCHWAŁA NR XC/1866/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych">>>

UCHWAŁA NR XXXII/842/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”. >>>

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ>>>

 

ZARZĄDZENIE NR 4319/VII/16 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznaie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych". >>>

WNIOSEK KL V – VI SP i Gimnazjum >>>

WNIOSEK Ponadgimnazjalne >>>