Szkolnictwo niepubliczne

Akty prawne dotyczące szkolnictwa niepublicznego:

  • Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/1014/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. >>>
  • uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/430/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania >>>
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr 2638/VII/15 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi >>>
  • Uchwała Rady Miejskiej Nr LXXXIII/1753/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r.w sprawie określenia wysokości dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe >>>

WNIOSKI o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

>>>

 

Stawki dotacji dla szkół i placówek niepublicznych obowiązujące w 2017 r. >>>