Wczesne wspomaganie rozwoju

plakat sobota ze specjalistami (szerokość: 431px)

 

 

Harmonogram spotkań, porad i konsultacji dla rodziców udzielanych
w ramach projektu „SOBOTA ZE SPECJALISTAMI"
II semestr roku szkolnego 2016/2017

18 lutego 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7
25 lutego 2017 r. - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiego 20
04 marca 2017 r. - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24
11 marca 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7
18 marca 2017 r. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Dowborczyków 5
25 marca 2017 r. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, ul. Motylowa 3
01 kwietnia 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a
22 kwietnia 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 7, ul. Siarczana 29/35
29 kwietnia 2017 r. - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4, ul. Krzywickiwgo 20
13 maja 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a
20 maja 2017 r. - Zespół Szkół Specjalnych nr 7, ul. Siarczana 29/35
27 maja 2017 r. - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Dziewanny 24
03 czerwca 2017 r. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, ul. Motylowa 3
10 czerwca 2017 r. - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3, ul. Dowborczyków 5

 


Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju

- to oferta dla rodziców i ich małych dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferują kompleksową diagnozę i terapię dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Zapewniają każdemu dziecku, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju bezpłatne, specjalistyczne wsparcie. W Łodzi funkcjonuje 7 Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju.