Zima w mieście

Zima w mieście (orginal)

Oferta Zarządu Zieleni Miejskiej >>>

Oferta ZOO >>>

Oferta Leśnictwa Miejskiego >>>

Oferta MOSiR >>>

Oferta organizacji pozarządowych >>>

Oferta Aeroklubu Łódzkiego >>>

 

ZAPISY NA PÓŁKOLONIE 2017

Informacja dotycząca planowanych przez Wydział Edukacji UMŁ działań w ramach organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 16.01 - 27.01.2017r.

Wydział Edukacji w ramach organizacji wypoczynku zimowego w okresie ferii zimowych 16 - 27 stycznia 2017 roku planuje zorganizować zajęcia zamknięte, w formie półkolonii dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Organizatorami wypoczynku będą szkoły i placówki oświatowe dla których Miasto Łódź jest organem prowadzącym.

Informacja dotycząca możliwości organizacji półkolonii została skierowana do wszystkich szkół podstawowych, szkół kształcenia specjalnego oraz placówek pracy pozaszkolnej. Po analizie zgłoszeń oraz możliwości budżetowych do organizacji wypoczynku zakwalifikowano wszystkie zgłaszające się placówki, przydzielona liczba grup dla organizatora wypoczynku w każdym przypadku odpowiada zgłoszonym potrzebom. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby dzieci istnieje możliwość zwiększenia oferty.

Planuje się utworzenie 168 grup półkolonijnych na terenie całego Miasta (w 48 szkołach i placówkach) dla łącznej liczby ponad 2 500 uczniów.

Przyjęto następujące zasady organizacji wypoczynku zimowego:

  • „zajęcia zamknięte" - półkolonie dla dzieci najmłodszych (6-13 lat) - szkoły podstawowe oraz placówki oświatowe,
  • zajęcia prowadzone będą w godz. 8ºº - 16ºº,
  • zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią (np. kino, basen, lodowisko, itp.),
  • w trakcie zajęć placówka zorganizuje jeden ciepły posiłek.

Odpłatność rodziców - 10 zł / dzień

Poniżej zamieszczamy wykaz organizatorów:

 

    WYKAZ ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU - ZIMA W MIEŚCIE 2017
BAŁUTY

L.p.         

numer szkoły adres    telefon
1. SP nr 3 Harcerzy Zatorowców 6 655 79 05
2. SP nr 35 Tybury 4 651 61 20
3. SP nr 55 Mackiewicza 9 251 88 22
4. SP nr 61 Okólna 183 659 00 10
5. SP nr 71 Rojna 58 c 652 75 90
6. SP nr 120 Centralna 40 659 71 20
7. SP nr 153 Obr. Westerplatte 28 657 12 98
8. SP nr 166 Szamotulska 1/7 651 57 57
9. ZSS nr 5 Plantowa 7 652 79 74
10.

Centrum Zajęć
Pozaszkolnych nr 1

Zawiszy Czarnego 39
Pomorska 16 a – filia
Łanowa 14 b – filia
655 06 00
   
   
 GÓRNA
1. SP nr 64 Anczyca 6 643 12 01
2. SP nr 109 Pryncypalna  74 640 97 98
3. SP nr 125 Dzwonowa 18/20 684 84 20
4. SP nr 130 Gościniec 1 649 95 83
5. SP nr 174 Gałczyńskiego 6 643 14 71
6. SP nr 189 Kossaka 19 643 45 49
7. SP nr 190 Malczewskiego 37/47 643 28 47
8.
Centrum Zajęć
Pozaszkolnych nr 2
Sopocka  3/5
Parkowa  1 – MOTODROM
684 24 87
 
 ŚRÓDMIEŚCIE
 1.  SP nr 1 Sterlinga 24  632 07 24
 2.  SP nr 14 Wigury 8/10
 636 15 35
 3.  SP nr 70 Rewolucji 1905 r. nr 22  632 66 51
 4.  SP nr 79 Pomorska 138  678 60 70
 5.  SP nr 111 Jaracza 44/46  633 12 56
 6.  SP nr 173 Sienkiewicza 46  633 17 39
 7.  SP nr 175 Pomorska 27  632 72 27
 8.  SOSW nr 3 Tkacka 34/36  678 93 23
 
POLESIE
 1.  Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 1
Krzemieniecka 24 a  686 78 66
 2.  SP nr 6 Kusocińskiego  116  686 75 04
 3.  SP nr 11 Hufcowa 20 a  252 28 00
 4.  SP nr 19 Balonowa 1  686 47 89
 5.  SP nr 26 Pogonowskiego 27/29  632 29 93
 6.  SP nr 36 Więckowskiego 35  630 29 00
 7.  SP nr 40 Praussa 2  633 79 22
 8.  SP nr 91 Kasprzaka 45  611 68 55
 9.  SP nr 152 28 Pułki Strzelców Kaniowskich 52/54  637 56 94
 10. ZSS nr 2  Karolewska 30/34  635 17 80
 11. Centrum Zajęć
Pozaszkolnych nr 3
 Olimpijska 9  687 04 85
 12.  Pałac Młodzieży  Al. Wyszyńskiego 86  686 34 45
      
WIDZEW   
 1.  Zespół  Szkolno
– Przedszkolny nr 2
 Jugosłowiańska 2  648 41 70
 2.  SP nr 33  Lermontowa 7  672 70 95
 3.  SP nr 34  Ćwiklińskiej 9  673 01 15
 4.  SP nr 114  Milionowa 64  672 33 46
 5.  SP nr 139  Giewont 28  679 31 67
 6.  SP nr 141  Zakładowa 35  670 99 93
 7.  SP nr 149  Tatrzańska 69  643 52 42
 8.  SP nr 170  Miedziana 1/3  674 37 42
 9.  SP nr 199  Elsnera 8  671 03 63
 10.  SP nr 204  Gajcego 7/11  648 80 39
 11.  SP nr 205  Dąbrówki 1  670 99 98

ZAPRASZAMY!

DO POBRANIA: Wykaz organizatorów wypoczynku - ZIMA W MIEŚCIE 2017 >>>