Infrastruktura

Energetyka

Całodobowe telefony kontaktowe pogotowia energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto:

  • 991 - w przypadku zagrożenia życia
  • 42 675 10 00 - dla zgłaszania awarii i spraw dotyczących przerw w zasilaniu

Wodociągi i kanalizacja


Usługi komunalne


Gazownictwo
Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Dźwigowe
Dzwig Service - 192 82