HISTORIA I TRADYCJA

tradycja 1 (orginal)

ŁÓDŹ NA STARYCH FOTOGRAFIACH - Zobacz, jak Łódź wyglądała na początku XX wieku.

 

tradycja 2 (orginal)

ŁÓDŹ LATAJĄCA - 13 września 1925 r. odleciał z podłódzkiego Lublinka pierwszy aeroplan. Uruchomiona została linia połączeń na trasie: Poznań - Łódź - Warszawa. Regularnie samoloty zaczęły kursować na tej trasie od 1927 roku.

KOLEKCJA BARTOSZEWICZÓW - Wyjątkowy dar otrzymała Łódź jeszcze przed wojną w 1929 roku. Do miasta trafił zbiór starych druków, dokumentów i dzieł sztuki będących spuścizną po znakomitym historyku Julianie Bartoszewiczu..

PODZIEMNA HISTORIA MIASTA - Łódź - miasto wielkich fabryk, prężnie rozwijający się ośrodek włókienniczy, aż do XX wieku nie miała własnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przemysł tej jednej z największych wówczas metropolii europejskich wykorzystywał zasoby wody czerpane wprost ze studni głębinowych, a ścieki płynęły ulicami.

tradycja5 (orginal)

WIELKANOC WIELU KULTUR - Wielkanoc to jedno z najstarszych i najbardziej znaczących świąt chrześcijaństwa w roku liturgicznym, a jednocześnie jedno z tych, które wyróżnia niezwykle barwna obrzędowość. Wielokulturowa Łódź obchodziła Wielkanoc nie tylko w obrządku katolickim, ale również protestanckim i prawosławny.

toleracnja (orginal)

MIASTO TOLERANCJI - Tradycje łódzkiej tolerancji sięgają początków wielokulturowej historii miasta. Wzajemna współpraca i poszanowanie odmienności religijnej najpełniejszy swój wyraz znalazły w erze rozkwitu miasta pod koniec XIX i na początku XX wieku.

cukierni czar (orginal)

CUKIERNI CZAR - Życie towarzyskie inteligencji łódzkiej skupiało się niegdyś w kawiarniach - wtedy zwanych cukierniami. Spotykano się w nich przede wszystkim w celu wymiany myśli a także w celu załatwiania przeróżnych interesów.

bale i zabawy (orginal)

BALE I ZABAWY PO ŁÓDZKU - W XIX-wiecznej Łodzi wrodzoną chęć zabawy mieszczan rozumiały nawet najwyższe władze. Pierwsze poważne bale karnawałowe w naszym mieście wydawał prezydent Franciszek Traeger.Ojcowie miasta urządzali bale aż do czasów powstania styczniowego. Później władze carskie zlikwidowały ten obyczaj, a łodzianie bawili się w kręgach zawodowych, narodowych czy sąsiedzkich - obowiązywała tutaj prywatna inicjatywa.

rekreacja (orginal)

REKREACJA W DAWNEJ ŁODZI - Aktywny wypoczynek to dziś jedna z ulubionych form rozrywki. Nie inaczej było w dawnej Łodzi. Nasi dziadowie, po znoju codziennej pracy - w dni wolne - szukali możliwości odpoczynku, rekreacji oraz uprawiania sportu. Wiele z dyscyplin, które wówczas były modne dziś już odeszły w zapomnienie, ale wiele wciąż jest popularnych. Postaramy się przybliżyć formy rozrywek naszych przodków.

A.D. 1908 - MIASTO SPRZED STU LAT - Koniec roku można podsumowywać w sposób zwyczajny wymieniając najważniejsze wydarzenia. Wszyscy je pamiętamy i chętnie posłuchamy o nich jeszcze raz. Ale czy wiemy, jakie wydarzenia przyniósł łodzianom rok 1908? Czy problemy nurtujące tamto społeczeństwo choćby w części były podobne do naszych? Odpowiedzi na te pytania udzielił znawca dziejów Łodzi Wacław Pawlak przeglądając prasę z tamtego okresu i publikując wyniki swoich prac w książce „Na łódzkim bruku". A czym zaskoczył i jakim był dla mieszkańców naszego miasta rok 1908? Oto kilka wydarzeń z Łodzi równo sprzed 100 lat...

legendy-malenki (orginal)LEGENDY I OPOWIEŚCI ŁÓDZKIE - Chciałoby się wiedzieć więcej o rodowodzie Łodzi, wydarzeniach minionych wieków, sprzed czasów bujnego rozkwitu miasta, sekretach miejsc na pozór tak dobrze znanych. Czasami jednak źródła historyczne milczą - wtedy na ratunek spragnionemu wiedzy przychodzą legendy. W tych barwnych opowieściach zapisały się ważne w historii dziejów miasta zdarzenia, dzięki nim tłumaczono sobie to, co zdawało się niepojęte.Przypominamy kilka łódzkich opowieści.

110 lat tramwaje   (orginal)

110 LAT TRAMWAJÓW W ŁODZI - Na gwiazdkę 1898 roku łodzianie dostali nie lada prezent. 23 grudnia po ulicach miast zaczęły jeździć pierwsze w Królestwie Polskim tramwaje elektryczne. W tym roku obchodzimy 110 rocznicę tego wydarzenia. Przez ponad wiek ten ekskluzywny i drogi - na początku swej łódzkiej historii - środek lokomocji wrósł w miejski krajobraz. Bo czy można sobie wyobrazić dzisiejszą Łódź bez tramwajów? >>>

godzina wolnosci   (orginal)

GODZINA WOLNOŚCI - Łódź jako nowoczesne miasto narodziła się i ukształtowała w XIX wieku w warunkach niewoli narodowej. Jej obywatele to mozaika narodowości polskiej, żydowskiej i niemieckiej. Wydawało się, że mieszczaństwo nie może pamiętać smaku wolności a dążenia niepodległościowe w tym środowisku będą raczej słabe. Tymczasem łodzianie bardzo sprawnie przejęli kontrolę nad miastem - w ciągu dwóch, trzech godzin 11 LISTOPADA 1918 ROKU rozbroili Niemców i wystawili swoje posterunki na ulicach >>>

geodeci (orginal)

90 LAT ŁÓDZKIEJ GEODEZJI - Łódzka geodezja świętuje w tym roku jubileusz 90-lecia. Powołanie jej do życia uwarunkowane było potrzebami miasta, które od połowy XIX w. przeszło okres żywiołowego rozwoju gospodarczego, połączonego z dużym napływem ludności, i które dwukrotnie powiększyło swój obszar po inkorporacji chaotycznie zbudowanych osiedli.

uczelnie (orginal)

NAJSTARSZE ŁÓDZKIE UCZELNIE WYŻSZE - mają ponad 60 lat. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, akademie: plastyczną i muzyczną utworzono tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. W następnych latach powstały: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna, Akademia Medyczna oraz Wojskowa Akademia Medyczna. Łódź stała się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w powojennej Polsce.

585 lat (orginal)

585. LAT MIASTA - W tym roku miasto święci swe 585. urodziny. Biskup włocławski Jan Pella wyjednał od króla Władysława Jagiełły przywilej lokacyjny „ipso die Sancte Marthe" czyli 29 lipca 1423 roku.

 

lks_malenki (orginal)100 LAT ŁKS - Na samym początku „Szulcowymi", w okresie międzywojennym „Czerwonymi", a potem „Rycerzami Wiosny" nazywano potocznie zawodników najstarszego istniejącego polskiego klubu z Łodzi - Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziś możemy zaśpiewać mu gromkie „Sto lat"! ŁKS obchodzi w tym roku piękny, setny jubileusz.

bitwa (orginal)

BITWA WARSZAWSKA ECHA ŁÓDZKIE - ROK 1920 - Brytyjski polityk i pisarz Edgar Vincent, wicehrabia D'Abernon powiedział o niej: „Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż upadkiem Warszawy Środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji..." i uznał Bitwę Warszawską za osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata".

 

Miesięcznik Piotrkowska 104

Kronika Miasta Łodzi