LUDZIE ŁODZI

obywatele (orginal)HONOROWI OBYWATELE MIASTA ŁODZI Honorowe Obywatelstwo Miasta jest hołdem złożonym wybitnym osobowościom, których dzieło i postawa pozostawiły trwały ślad w historii i wizerunku miasta. Rada Miejska w Łodzi od blisko 90 lat przyznaje takie wyróżnienie. W 2008 roku do tego zaszczytnego grona dołączyły cztery osoby: Andrzej Sapkowski, Jan Machulski, Piotr Pustelnik i Richard Demarco. Wszyscy wyróżnieni byli jednocześnie ambasadorami Łodzi w staraniach o przyznanie miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

swięci b (orginal)ŁÓDZCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 1 listopada obchodzimy Święto Wszystkich Świętych. Z tej okazji przedstawiamy sylwetki świętych, błogosławionych i sług bożych, których życie związane było z Łodzią

 

papieski (orginal)PAPIESKIM SZLAKIEM PO ŁODZI PIOTROWEJ Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież-Polak. Papież-Pielgrzym... Podczas III Pielgrzymki do ojczystego kraju odwiedził również Łódź. Radosne spotkanie łodzianie przeżyli 13 czerwca 1987 r. Od 2003 roku czczą Jego pamięć autokarową pielgrzymką papieskim szlakiem po „Łodzi Piotrowej”. Każda coroczna pielgrzymka rozpoczynała się przed gmachem Urzędu Miasta Łodzi, gromadząc wielu łodzian, którzy odwiedzali miejsca uświęcone obecnością Ojca Świętego

faustyna5 (orginal)ŚWIĘTA FAUSTYNA - PATRONKA ŁODZI 5 października na placu Niepodległości odsłonięto pomnik Świętej Faustyny czerpiącej ze źródła Miłosierdzia. Monument autorstwa artysty plastyka Mariusza Drapikowskiego przedstawia Patronkę Miasta klęczącą nad strumieniem w kształcie krzyża. Z jej dłoni wypływa woda. Data odsłonięcia pomnika przypadła dokładnie w 70. rocznicę śmierci św. Faustyny.

ojcowie b (orginal)OJCOWIE MIASTA Ruszyła kolejna edycja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, którego organizatorzy postanowili zmierzyć się tym razem z szeroko pojętym tematem i motywem OJCA w kulturze i sztuce. Nawiązując do tej idei prezentujemy OJCÓW ŁODZI, tzn. ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania i niezwykłego rozwoju naszego miasta w minionych wiekach

z (orginal)OD POZNAŃSKIEGO DO TUWIMA Poznański, jeden z największych łódzkich przemysłowców przyszedł na świat 25 sierpnia 1833 roku. W naszym mieście hucznie obchodzona jest 175. rocznica jego urodzin – to doskonała okazja, aby przypomnieć o zasługach społeczności żydowskiej w budowie Łodzi i wkładzie do kultury miasta.


poeci miasta (orginal)POECI ŁÓDZCY Jan Sztaudynger i Julian Tuwim. Opowieść o ich twórczości związanej z Łodzią, inspiracji czerpanej z łódzkiej codzienności snujemy na kanwie wspomnień córek, które gościły niedawno w naszym mieście

 

Miesięcznik Piotrkowska 104

Kronika Miasta Łodzi