Kronika Miasta Łodzi

« powrót

Kronika Miasta Łodzi - kwartalnik

Redaktor naczelny
Gustaw Romanowski
Łódź, ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)
tel. +48 042 638-44-39
kronika@uml.lodz.pl


Wydawca
Urząd Miasta Łodzi


 

Apel "Kroniki Miasta Łodzi"

 

Istnieje nierozpoznany dotąd segment historii Łodzi z czasów PRL wiążący się z indywidualnymi losami osób niegodzących się aktywnie z komunistyczną rzeczywistością i podejmujących różne formy sprzeciwu wobec totalitaryzmu. Takie samotne na ogół wysiłki idące pod prąd wynaturzeniom systemu i konformizmowi otoczenia, często noszące cechy wielkiego cywilnego bohaterstwa, zazwyczaj są znane tylko niewielkiej grupie osób – środowisku pracowniczemu, otoczeniu sąsiedzkiemu, rodzinie. Przypadki publicznych, czasem spektakularnych przejawów cywilnego oporu, były zazwyczaj zacierane przez działania SB, a ślady wielu indywidualnych protestów są na ogół nieobecne w prasie tamtych czasów. Wiadomo jedynie, że osoby zdobywające się na akty cywilnej odwagi w sprzeciwie wobec systemu były zaciekle represjonowane.

Redakcja kwartalnika “Kronika Miasta Łodzi” zwraca się do wszystkich łodzian, którzy znają przejawy obywatelskiego oporu w okresie 1945–1989 i pamiętają towarzyszące im przykłady – często wybitnej – odwagi, aby pomogli wydobyć je z niepamięci społecznej. Temu celowi ma służyć seria wydawnicza “Bohaterowie trudnych czasów”. Każdy tom z tej serii będzie zawierał 6–10 takich nieznanych ogółowi mieszkańców Łodzi biografii osób, które wbrew powszechnej apatii i strachowi przed represjami systemu zdobyli się na czynny protest. Wszelkie informacje o “bohaterach trudnych czasów” redakcja "KMŁ" przyjmuje w swojej siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 115 III piętro, tel. 638-44-39, lub pocztą elektroniczną pod adresem: kronika@uml.lodz.pl

 

redaktor naczelny
Gustaw Romanowski


 

Rok 2016  

 
 okładka KMŁ 2016 (orginal)  KML 2/2016 male (orginal) KMŁ 2016_3 (orginal)
nr 1/2016  nr 2/2016
 nr 3/2016
 nr 4/2016

Rok 2015    

 
KML 2015_1_2 okaładka (orginal) KML 3 2015 okładka (orginal)  KML 2015 04 (orginal)  
nr 1-2/2015  nr 3/2015
nr 4/2015
 
       

Rok 2014    

 
Kronika nr 2 2014 okladka (orginal)
KML 3/2016 (orginal)
 Kronika nr 4 2014 okladka (orginal)
nr 1/2014 nr 2/2014  nr 3/2014   nr 4/2014
       

Rok 2013    

   
KML 2013_1m (orginal)  Kronika Miasta Łodzi 2013_02m (orginal)  KML 2013_3m (orginal)  
nr 1/2013 nr 2/2013
nr 3/2013
nr 4/2013
       

Rok 2012:    

       
KML 2012_1m (orginal)  KML 2012_3m (orginal)  KMŁ 2012 4m (orginal)  
nr 1-2/2012  nr 3/2012
 nr 4/2012
 
       

Rok 2011:    

       
kronika_1_2011 (orginal) KML 2011_2 m (orginal)
KML 2011_3m (orginal)
 KML 2011_4m (orginal)
nr 1/2011 nr 2/2011
nr 3/2011
nr 4/2011
       

Rok 2010:    

       
kml_1-2010 (orginal) kml_2_2010 (orginal) kronika_3_2010 (orginal)  kronika_4_2010 (orginal) 
nr 1/2010 nr 2/2010 nr 3/2010
nr 4/2010 
       

Rok 2009:    

       
2009 1 (orginal) kmł 2009_2 (orginal) kmł 2009 3 (orginal) kmł 2009 4 (orginal)
nr 1/2009 nr 2/2009 nr 3/2009 nr 4/2009
       

Rok 2008:    

       
kmł 2008 1 (orginal) kmł 2008 2 (orginal) kmł 2008 3 (orginal) kmł 2008 4 (orginal)
nr 1/2008 nr 2/2008 nr 3/2008 nr 4/2008
       

Rok 2007:    

       
kmł 2007 1 (orginal) kmł 2007 2 (orginal) kmł 2007 3 (orginal) kmł 2002 3 (orginal)
nr 1/2007 nr 2/2007 nr 3/2007 nr 4/2007
       

Rok 2006:    

       
kmł 2006 1 (orginal) kmł 2006 2 (orginal) kmł 2006 3 (orginal) kmł 2006 4 (orginal)
nr 1/2006 nr 2/2006 nr 3/2006 nr 4/2006
       

Rok 2005:    

       
kmł 2005 1 2 (orginal) kmł 2005 3 (orginal) kmł 2005 4 (orginal)  
nr 1-2/2005 nr 3/2005 nr 4/2005  
       

Rok 2004:    

       
kmł 2004 1 (orginal) kmł 2004 2 (orginal) kmł 2004 3 4 (orginal)  
nr 1/2004 nr 2/2004 nr 3-4/2004  
       

Rok 2003:    

       
kmł 2003 1 (orginal) kmł 2003 2 (orginal) kmł 2003 3 4 (orginal)  
nr 1/2003 nr 2/2003 nr 3-4/2003  
       
Kroniki wydawane w poprzedniej formule, której edycja zakończyła się w 2002 r.:
kmł 2002 1 (orginal)
 kmł 2002 2 (orginal)  kmł 2002 3 (orginal)  
nr 1/2002
nr 1/2002 nr 1/2002 
 
 

Biblioteka Kroniki Miasta Łodzi

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie