Rok 2008 - nr 4

« powrót

kml_2008_4.jpg (orginal)Numer 4/2008 KMŁ przybliża inicjatywy społeczne łódzkich wspólnot chrześcijańskich. Tematyka ta zajmuje w całości dwa działy tego wydania „Kroniki”.

W „Pierwszych kolumnach” znalazły się artykuły omawiające działalność ludzi i organizacji służących szeroko rozumianej pomocy bliźnim. W tekście Dominikański eksperyment Małgorzata Golicka-Jabłońska przedstawia łódzki dom dominikanów znajdujący się przy ulicy Zielonej 13, w którym zakonnicy prowadzą wykłady, prelekcje, sympozja i dyskusje mające na celu wywoływanie dialogu nie tylko z ludźmi wierzącymi ale również z tymi, „którzy wątpią”.

Historię łódzkiego Klubu Inteligencji Katolickiej omawia Ryszard Kleszcz w artykule pt. Trudna droga do współczesności. Dotychczasowy dorobek Klubu autor uznaje za znaczący w obszarze działalności sekcji kultury, pracy charytatywnej i aktywności turystyczno-pielgrzymkowej.

O duszpasterstwach akademickich „Węźle” i „Piątce” pisze Marcin Kieruzel w materiale Otwarte wspólnoty. Początki duszpasterstwa akademickiego w Łodzi związane są nierozerwalnie z osobą jezuity ojca Tomasza Rostworowskiego konkluduje autor.

Tekst Siła wiary i woli ukazuje determinację księdza Jerzego Sobczaka w budowie kościoła na Retkini. Krystyna Lewicka zauważa, że wystrój wnętrza okazałej świątyni przy ulicy Retkińskiej trwał ponad 15 lat, czyli dłużej niż same prace budowlane. I rzeczywiście jest on imponujący. Głównie za sprawą witraży Beaty Anny Mirowskiej. Zasługą księdza Sobczaka jest również udział w tworzeniu czterech nowych parafii na Retkini.

Następny artykuł jest poświęcony łódzkiej „Caritas”. W Dziele wrażliwości i pomocy Łukasz Głowacki zapoznaje czytelnika z historią i współczesnością tej organizacji. Zwraca uwagę na nowe inicjatywy „Caritas”, takie jak: Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej „Oazis”, który zajmuje się bezrobotnymi, czy Zakład Aktywizacji Zawodowej, przygotowujący osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Przypomina, że jeszcze kilkanaście lat temu „Caritas” zatrudniała kilkanaście osób. Dzisiaj etatowych pracowników jest ponad sześćdziesięciu.

Kolejną organizacją zajmującą się zawodowo niesieniem pomocy jest Centrum Służby Rodzinie. W artykule Pomoc w każdej potrzebie Elżbieta Adamczyk informuje, że Centrum zostało powołane do życia przez arcybiskupa łódzkiego Władysława Ziółka jako votum wdzięczności za dwadzieścia lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jego zadaniem było skoordynowanie i rozwinięcie działalności istniejących od wielu lat kościelnych placówek prorodzinnych takich jak: Dom Samotnej Matki, Fundusz Ochrony Macierzyństwa, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy czy parafialne poradnie rodzinne. Dyrektorem CSR jest od początku ks. prałat Stanisław Kaniewski. O fundacji „Dziewczynka z zapałkami” napisała Małgorzata Pilichowska. Powstała ona dziesięć lat temu z inicjatywy Piotra Myśliwca – obecnego prezesa. Ideą główną organizacji jest zapobieganie dziecięcym tragediom i ochrona najmłodszych przed życiowymi dramatami.

W tym dziale mieści się jeszcze artykuł prezentujący Katolicką Rozgłośnię Archidiecezji Łódzkiej (Radio blisko ludzi), w którym Łukasz Głowacki opowiada historię tej stacji oraz tekst Anny Skopińskiej pt. Poskramianie biedy dotyczący charytatywnych inicjatyw parafialnych w Łodzi.

W dziale „Nauka” znajdują się dwa materiały. Pierwszy z nich zatytułowany Sanktuaria i miejsca szczególne stawia pytanie o miejsce Łodzi na mapie krajowej turystyki religijnej. Według Antoniego Jackowskiego region łódzki ma szansę stać się „zagłębiem” turystyki religijnej. Drugi to wywiad przeprowadzony przez Elżbietę Adamczyk z ks. dr. Piotrem Przesmyckim – rektorem Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi (W duchu chrześcijańskich i humanistycznych wartości).

Dział „Historia” rozpoczyna tekst Tomasza Soldenhoffa pt. Skarbnica pamięci. Autor przedstawia w nim zbiory i działalność Archiwum Archidiecezji Łódzkiej. W tekście Silne i wytrwałe Krzysztof Kolasa ujawnia komunistyczne represje wobec ss. Salezjanek prowadzących w Łodzi do 1961 roku Zasadniczą Szkołę Odzieżową. Opresyjny charakter władzy – tym razem carskiej – pokazany zostaje w materiale Jerzego Szenberga (Amerykanin w Łodzi). Autor przedstawia relację Amerykanina Ludwiga Laskera z pobytu w Łodzi podczas wydarzeń 1905 roku. W nurcie represyjności systemu władzy pozostaje również wspomnieniowy artykuł Zdzisława Szczepaniaka pt. Pawie pióra nadziei... mówiący o internowaniu autora w stanie wojennym.

W dziale „Łodzianie” zaprezentowane zostały dwie sylwetki: Gustaw Romanowski (Rzeźbiarz obolałego człowieka) przybliżył cenionego łódzkiego artystę – mieszkającego na stałe w Paryżu – Pawła Jocza, natomiast Elżbieta Adamczyk przypomniała Marię Sawicką: prawnika, założycielkę Telefonu Zaufania (Życie dla innych).

W dziale „Kroniki rodzinne” znajduje się artykuł poświęcony rodowi Thumów. O niemieckiej rodzinie żyjącej w państwie rosyjskim, która utożsamiała się z narodem pokonanych opowiada Magdalena Starzycka (Obrońcy polskiej tradycji).

Dział „Osiedla, domy, ulice” tym razem „przebiega” ulicą Północną. W tekście Browar, park, operetka Dariusz Kędzierski odkrywa historię ulicy, z którą związany jest początek „Łodzi przemysłowej”.

Numer – tak jak zawsze – kończy przegląd najważniejszych wydarzeń z życia miasta za ostatni kwartał, czyli Z łódzkiego raptularza w opracowaniu Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej.

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie