Rok 2012 - nr 3

« powrót

KML 2012_3 (orginal)My, łodzianie, świadomi intelektualnego i materialnego dziedzictwa naszego Miasta, zdeterminowani w budowaniu odpowiedzialnej przyszłości, walczymy o dynamicznie rozwijającą się metropolię.
Geneza Łodzi to wielokulturowy tygiel. Przedstawiciele wielu nacji i religii stworzyli tu unikalną w skali europejskiej mieszankę stylów i światopoglądów, która zdecydowała o charakterze Miasta. Ścieranie się różnych punktów widzenia i wzajemne przenikanie kultur pozwoliły na wykształcenie się Łodzi twórczej i awangardowej, ośrodka u podstaw którego leży wolność, siła marzeń, przedsiębiorczość i twórcza kreacja. Dziedzictwo to jest naszym wspólnym bogactwem, które chronimy i rozwijamy.
Obecnie Łódź to zlokalizowane w środku Polski i Europy miasto charakteryzujące się dynamicznym rozwojem infrastruktury, prężnym środowiskiem akademickim, a w niedalekiej przyszłości także siecią innowacyjnych przemysłów i branż.
Wykorzystanie tego potencjału ma służyć efektywnemu zaspakajaniu naszych potrzeb. Jest to możliwe dzięki rozwojowi wysokiej jakości kapitału społecznego. Jedynie my sami - łodzianie - wchodząc na drogę zrównoważonego rozwoju, za sprawą cechującego nas dynamizmu i kreatywności możemy dokonać tej zmiany.
To ludzie są podstawą każdej głębokiej przebudowy Miasta, dlatego najważniejsze jest pogłębienie relacji społecznych opartych na współuczestnictwie i wzajemnym zaufaniu.
Pragniemy, by Łódź skutecznie wykorzystywała swe szanse, by stała się punktem odniesienia na mapach politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, miejscem, do którego się przyjeżdża i w którym chce się pozostać.

 

Preambuła Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, uchwalona decyzją Rady Miejskiej dnia 25 czerwca 2012 r.

 

Teksty do pobrania: