Komputerowe projektowanie wyrobów piekarsko-ciastkarskich

« powrót

Przedsięwzięcie Komputerowe projektowanie wyrobów piekarsko-ciastkarskich jest współfinansowany przez Unię Europejską. 75% środków - 5923 euro na realizację przedsięwzięcia pochodzi z Programu Phare, pozostałe 25% - 1977 euro stanowi wkład własny.

 

Informacja o przedsięwzięciu:

Program Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od września 2005 roku do sierpnia 2006 roku.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie oferty placówki, kształcącej w zawodzie technik technologii żywności, do aktualnych potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez zakup sprzętu dydaktycznego.

Wymagane przez pracodawców umiejętności to przede wszystkim zdolności praktyczne niezbędne w tym zawodzie, oraz umiejętności wykorzystania technologii informatycznych.

Grupą docelową przedsięwzięcia są uczniowie trzecich klas technikum przemysłu spożywczego na podbudowie gimnazjum, a także nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi. Szacuje się, że w roku szkolnym 2005/2006 z projektu skorzysta około 50 uczniów.

 Wśród partnerów współpracujących ze szkołą są następujące placówki:

  •  Produkcyjno – Handlowa Spółdzielnia Spożywców;
  • Cech Cukierników;
  •  Cech Piekarzy;
  • Hipermarket „GEANT”;
  • Hipermarket „E. Leclerc”;
  • Wojewódzki Urząd Pracy;
  • Powiatowy Urząd Pracy nr 1;
  • Powiatowy Urząd Pracy nr 2.

Zakończenie powyższego przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na grupę docelową, którą stanowić będą zarówno uczniowie, nauczyciele jak i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi. Młodzież ukształtuje umiejętności zawodowe niezbędne na dzisiejszym rynku pracy, a poprzez dostęp do nowoczesnego sprzętu IT będzie możliwe zapoznanie się z najnowszymi informacjami z dziedziny technologii żywności w zakresie produkcji piekarsko – ciastkarskiej. W ten sposób młodzież z takimi kwalifikacjami odnajdzie się na rynku pracy jako osoby atrakcyjne zawodowo, spełniające potrzeby i oczekiwaniami pracodawców, a nauczyciele wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne zdecydowanie podniosą jakość procesu kształcenia.

 

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projekt:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6,

                                                                           91-845 Łódź, ul. Franciszkańska 137