Stacja dydaktyczna do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół

« powrót

 
Przedsięwzięcie Stacja dydaktyczna do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską 75% środków - 38962,50 euro na realizację przedsięwzięcia pochodzi z programu Phare, pozostałe 25% - 12987,50 euro stanowi wkład własny.

Informacja o projekcie:

 

Program Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od grudnia 2005 roku do sierpnia 2006 roku.

Projekt Stacja dydaktyczna do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy realizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nakierowane jest na podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w województwie łódzkim zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. Podjęte działania przyczynią się do poprawy sytuacji absolwentów łódzkich szkół na rynku pracy, zwiększą szansę ich zatrudnienia oraz spowodują wyższy poziom mobilności zawodowej. Poprawi się także wizerunek placówki oraz wzrośnie zainteresowanie kierunkami kształcenia, na zapotrzebowanie, których zgłaszają pracodawcy z regionu łódzkiego.

Ogólnym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie oferty edukacyjnej łódzkich szkół branży mechanicznej i mechatronicznej do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymagań pracodawców, poprzez utworzenie multimedialnych stanowisk dydaktycznych, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia poziomu bezrobocia wśród absolwentów szkół. Natomiast celem szczegółowym jest ukształtowanie umiejętności praktycznych w zawodach: technik – mechanik, technik – mechatronik, a także ukształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego poprzez zakup sprzętu IT wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, jego funkcjonowanie, ubezpieczeniem i instalacją.

Grupą docelową projektu są uczniowie ostatnich klas łódzkich szkół branży mechanicznej i mechatronicznej oraz uczniowie zainteresowani przygotowaniem do aktywnego wejścia na rynek pracy.

Wśród parterów współpracujących z placówką kształcenia zawodowego znajdują się między innymi następujący pracodawcy:· Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu;

 • Urząd Miasta Łodzi;
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 • IMC Consulting;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Łódzka;
 • Siemens;
 • Uniwersytet w Orebro (Szwecja);
 • Philips Centrum Usług Finansowych;
 • Gilette;
 • Grupa ABB;
 • Fabryk Szlifierek FUN.

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projekt: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29