Zakup sprzętu komputerowego z programami

« powrót

 
Przedsięwzięcie Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE "Projektuję z komputerem - Pracuję" jest współfinansowany przez Unię Europejską. 75% środków - 23060 euro na realizację projektu pochodzi z programu Phare 2003, pozostałe 25% - 7 686 euro stanowi wkład własny.

 

 

Informacja o projekcie:

 

Program Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od września 2005 roku do sierpnia 2006 roku.

Projekt Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE „Projektuję z komputerem – Pracuję” ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie oferty edukacyjnej szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy w województwie łódzkim. Osiągnięte to zostanie poprzez wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem.

Głównym celem projektu jest uzyskanie przez uczniów, potwierdzonych certyfikatami, umiejętności oczekiwanych na lokalnym rynku pracy, co w konsekwencji przyczyni się do ich zatrudnienia oraz pozwoli na dalsze kształcenie w kierunkach technicznych. Przedsięwzięcie przyczyni się także do powiększenia i unowocześnienia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17.

Wśród celów szczegółowych przedsięwzięcia wyróżnić możemy między innymi wyposażenie uczniów w kompetencje ponadzawodowe takie jak: zdobycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, zdobycie umiejętności obsługi programów komputerowych niezbędnych do prac związanych ze sporządzaniem dokumentacji projektów.

Grupą docelową projektu są uczniowie od II do IV klasy technikum mechanicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17, a pośrednio uczniowie technikum i liceum o profilu mechanicznym. W grupie beneficjentów bezpośrednich znajdują się także nauczyciele teoretyczni przedmiotów zawodowych.

 

Partnerami szkoły są następujące placówki:

  • Gillette Poland International Sp. z o.o.;
  • Zakład Hydrauliki Siłowej;
  • Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A;
  • PUP JANZA;
  • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
  • Biuro Projektowe „Mecenis” Technology Polska Sp. z o.o;
  • Firma „SOCHOR”;
  • Janson MacKenzie;
  • Studio Reklamy i Promocji Red Studio;
  • Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projektu:                     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17

                                                                           93-502 Łódź, Al. Politechniki 37