Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji

« powrót

Przedsięwzięcie Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji jest współfinansowany przez Unię Europejską. 75% środków - 8 520 euro na realizację Programu pochodzi z programu Phare 2003, pozostałe 25% - 2 840 euro stanowi wkład własny.

 

Informacja o projekcie:

Program Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika
ds. Realizacji Programu (PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od stycznia 2006 roku do sierpnia 2006 roku.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa wartości i efektywności edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15, podniesienie jakości doskonalenia zawodowego, zapewnienie lepszego dostępu do technologii informatycznych, uatrakcyjnienie procesu edukacji, lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy zawodowej poprzez modernizację bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania umiejętności zawodowych
i ponadzawodowych oraz wzmocnienie kontaktów z rynkiem pracy zarówno lokalnym, krajowym jak i unijnym.

Wdrożenie projektu będzie miało również korzystny wpływ na przyśpieszenie adaptacji społeczno-zawodowej uczniów oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy.

Grupą docelową Programu jest 700 uczniów szkoły, którzy w ciągu 5 lat kształcić się będą
w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik technologii drewna, oraz grupa nauczycieli prowadzących zajęcia z obsługi programów komputerowych w tym między innymi AutoCAD.

 

Partnerami szkoły są następujące placówki:

  • Wojewódzki Urząd Pracy;
  • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego;
  • Biuro Projektowe „JOTKA”;
  • Zakład Remonowo-Budowlany Szwajkiewicz;
  • „BALEXIM”;
  • Zakład „DOMGAZ”;
  • Zakład „CERAMIKA – PARADYŻ”;
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ELSAN” Sp. z o.o;
  • „PEBEX INSTAL”;
  • Biuro Projektów „Megat” Sp. z o.o.

 

Jednostka nadzorująca realizację projektu: Wydział Edukacji UMŁ

Jednostka realizująca projekt:                        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15

                                                                           90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11