Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom Łodzi

« powrót

Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom Łodzi


Projekt Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 75% środków - 129 915,69 PLN na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 25% stanowi wkład własny gminy.

Informacja o projekcie

Celem ogólnym projektu Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" jest poprawa jakości życia i stanu zdrowotności mieszkańców Miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego, jak również intensyfikacja rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury nowoczesnych technik informacyjnych.

Projekt zakłada stworzenie bazy danych na temat usług zdrowotnych, która umieszczona zostanie na platformie internetowej i będzie systematycznie aktualizowana, gwarantując informację o lokalnym systemie ochrony zdrowia.

Publiczne udostępnianie informacji o usługach zdrowotnych ma także na celu zmotywowanie podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia, do informowania o miejscach, warunkach i czasie realizacji usług medycznych, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia czasu oczekiwania w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej na świadczenia przez pacjenta.

W celu upowszechnienia dostępu do informacji zawartych w Internecie dla osób nie posiadających dostępu lub nie korzystających z tego nowoczesnego nośnika informacji, przekazywanie informacji odbywać się będzie poprzez punkty informacyjne znajdujące się w instytucjach publicznych i zakładach opieki zdrowotnej.

W systemie publicznej opieki zdrowotnej w naszym kraju istnieje wiele nieprawidłowości, które ze swej natury dosięgają w największym stopniu osoby w wieku podeszłym, przewlekle chore oraz osoby niepełnosprawne. Projekt Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - BUM" wyrówna szanse w dostępie do świadczeń ochrony zdrowia wszystkich grup społecznych, a także zniweluje nierówności wynikające z miejsca zamieszkania, statusu społeczno - ekonomicznego czy wykształcenia.

Jednostka realizująca projekt:
Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5

 

Miasta partnerskie