"e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – II etap"

« powrót

e-lodz -logo (orginal)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi 4 949 988,13. 75% środków finansowych w kwocie 3 712 491,10 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1 237 497,03 zł z budżetu Miasta Łodzi. Czas trwania projektu 06.2006 r. do 06.2009 r.

Głównym celem projektu „e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap" jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, którym jest „wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

Celami szczegółowymi Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ZPORR są: „rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli" oraz „wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych". Cele te znajdują odzwierciedlenie w celach cząstkowych projektu „e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap": dostosowanie sprzętu i oprogramowań do nowych wymagań technicznych i technologicznych wdrażanych systemów oraz pełne wykorzystanie wdrożonych oprogramowań będących przedmiotem projektu „e-Łódź - zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi". Cele te zostały osiągnięte dzięki zakupowi odpowiedniego sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Łodzi, a w tym dzięki nabyciu 2 serwerów.

W ramach projektu „e-Łódź - zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi" wdrożone zostały e-usług publiczne dla obywateli i mieszkańców. Nowy sprzęt w postaci miedzy innymi serwerów zakupiony w ramach projektu „e-Łódź - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - II etap" umożliwił pełne wykorzystanie oprogramowań będących przedmiotem projektu „e-Łódź - zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi", jak również zapewnił bardziej efektywną pracę osób zatrudnionych w Urzędzie, co przełożyło się na lepszą jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.