Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie

« powrót

Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie

Projekt Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie jest współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 46,96% - 1 837 665 zł środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o projekcie

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Łodzi i regionu łódzkiego poprzez zaangażowanie większości władz samorządowych w województwie, przedstawicieli lokalnych ośrodków naukowo - badawczych, przedstawicieli szkół wyższych jak również regionalnego świata biznesu do realizacji polityki rozwojowej zmierzającej w kierunku gospodarki lokalnej opartej na wiedzy. Realizacja powyższych zamierzeń odbędzie się poprzez opracowanie i wdrożenie strategii utworzenia i rozwoju klastra w Łodzi w oparciu o potencjał innowacyjny regionu. „Klaster" to integracja przestrzenna i funkcjonalna przedsiębiorstw w ramach danej branży przemysłu lub spokrewnionych branż, powiązanych uzupełniającą strukturą naukową i polityczną. Pozwoli on na stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców z instytucjami wsparcia, światem nauki oraz władzami samorządowymi. Udział wyłonionej w drodze przetargu firmy doradczej McKinsey & Company Poland Sp. z.o.o. zapewni rzetelną i obiektywną diagnozę potrzeb i możliwości miasta i regionu, a udział specjalistycznej jednostki naukowej - opracowanie potrzebnych do stworzenia strategii klastra analiz. Kluczowe dla udanej realizacji projektu będzie szerokie wsparcie ze strony władz samorządowych, organizacji politycznych, społecznych kręgów biznesowych i akademickich w mieście i regionie. Stąd też planowane jest szerokie zaangażowanie w projekcie ich przedstawicieli.

Jednostka realizująca projekt: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ