Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Ge

« powrót

Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera

Projekt Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 75% środków - 15 433 620,00 zł - pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 25% - 5 144 540,00 zł stanowi krajowy wkład publiczny

Informacja o projekcie

Generalnym celem projektu Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera, jest wzrost znaczenia kultury i turystyki, jako czynników wpływających stymulująco na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego, poprzez modernizację kompleksu pofabrycznego Ludwika Geyera. Jego celem bezpośrednim jest odbudowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie szerokiej i zintegrowanej oferty kulturalnej miasta. Zostanie on zrealizowany poprzez rozbudowę Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz stworzenie jedynego w Polsce Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej.

Obecnie, usytuowane w kompleksie budynków „A", „B" i „C" Muzeum zajmuje powierzchnię 9 609 m². Poza ekspozycją stałą Muzeum otwiera corocznie około 20 wystaw czasowych, krajowych i zagranicznych, współpracuje z niemal wszystkimi wiodącymi placówkami muzealnymi o zbliżonym profilu na całym świecie oraz z wydawcami i szkołami artystycznymi. Wobec tak szerokiego spektrum działania Muzeum i ogromnej ilości zgromadzonych zbiorów posiadane powierzchnie są wysoce niewystarczające, co uniemożliwia prezentację zgromadzonych zbiorów, ograniczając tym samym możliwości rozwoju jedynej w Polsce placówki kultury, prezentującej historię polskiego włókiennictwa.

Problemem jest również niedostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz brak ogólnodostępnego źródła informacji o ofercie, w postaci Punktu Informacji Kulturalnej a także zlokalizowanych w pobliżu Muzeum miejsc parkingowych.

Projekt składa się z pięciu elementów obejmujących:

  • Przebudowę i adaptację budynku „D" na potrzeby Centralnego Muzeum Włókiennictwa;
  • Przebudowę i adaptację budynku zabytkowej łaźni robotniczej na potrzeby Muzeum
  • Uporządkowanie o zagospodarowanie sąsiedztwa budynku „D" tzw. dziedzińca wewnętrznego i żeliwnego wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi;
  • Renowację elewacji budynków „A" i „C";
  • Utworzenie otwartego muzeum architektury drewnianej dawnej Łodzi.

 Dzięki realizacji powyższych elementów Miasto Łódź uzyska 1,3 ha zrewitalizowanej powierzchni zabytkowej zespołu pofabrycznego i parkowego, w tym 6 536 m² powierzchni zostanie przeznaczonych bezpośrednio na działalność kulturalną. Równocześnie projekt pozwoli uchronić od zniszczenia siedem zabytkowych budynków drewnianych, charakterystycznych dla zabudowy fabrycznej Łodzi II połowy XIX i początku XX wieku. Utworzone zostaną także nowe miejsca pracy w sektorze kultury i turystyki. W szerszym zakresie przedsięwzięcie to przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej Łodzi - wzrostu ruchu turystycznego i tym samym zwiększenia dochodów z turystyki i kultury.

Jednostka realizująca projekt: Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ.