16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

Regionalne Programy Operacyjne dostosowane są do potrzeb i specyfiki regionów. Swoim działaniem obejmują projekty z zakresu turystyki, gospodarki odpadami, współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, infrastruktury ekonomicznej, w tym w szczególności działania w dziedzinie transportu i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, jak również na wsparcie w ramach RPO mogą liczyć inwestycje z zakresu ochrony zdrowia, kultury, ochrony środowiska, edukacji, sportu i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ