Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wsparcie otrzyma pięć polskich województw – lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie. Realizacja programu ma sprawić „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.


http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW/

Miasta partnerskie

polityka jakości UMŁ