PICTURE - Instrument służący udostępnianiu Europejskim ...

Projekt PICTURE - Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT jest celowym projektem badawczo – rozwojowym (STREP) finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego. Całkowity budżet projektu wynosi 3 546 933,32 €. Miasto Łódź jest partnerem w projekcie i przypadający na nie budżet to 151 500,00 €

Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie uniwersalnego narzędzia umożliwiającego reorganizację procesów obiegu dokumentów oraz procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno– komunikacyjnych. Będzie to dotyczyć zarówno procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych usług elektronicznych oferowanych przez instytucje sektora publicznego. Realizacja projektu pozwoli także na efektywne mierzenie korzyści zastosowania nowoczesnych technologii w poszczególnych europejskich instytucjach administracji publicznej.

Do grup docelowych użytkowników PICTURE należą:

  • Decydenci w europejskich jednostkach administracji publicznej – Projekt odzwierciedli architekturę procesów administracyjnych i wskaże obszary zastosowania adekwatnych do potrzeb komponentów technologii informacyjno – komunikacyjnych, przez co dostarczy niezbędnych informacji dla budowy skuteczniej spójnej strategii w tym zakresie.
  • Rynek technologii informacyjno – komunikacyjnych – Poprzez działania prowadzone w ramach projektu zwiększona zostanie świadomość oddziaływania technologii informacyjno – komunikacyjnych na administrację publiczną, przez co europejski rynek oprogramowania i sprzętu komputerowego zyska nowe obszary ekspansji.
  • Społeczeństwo i środowisko biznesu w Europie – PICTURE będzie stymulował rozwój zastosowania najbardziej użytecznych komponentów technologii informacyjno – komunikacyjnych, w efekcie czego podniesie się jakość usług administracyjnych w wymiarze czasu, kosztów i efektywności. PICTURE opiera się na międzynarodowej współpracy dwunastu partnerów publicznych i prywatnych: firm, uczelni wyższych oraz jednostek administracji publicznej z Polski, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz Grecji.

Partnerami w projekcie są:
SAP AG – Niemcy; CSI-Piemonte – Włochy; ERCIS – Niemcy; FileNet – Wielka Brytania; University of St. Gallen – Szwajcaria; Planet S.A. – Grecja; Uniwersytet Łódzki; City of Amaroussion – Grecja; Miasto Łódź; City of Muenster – Niemcy; City of Turin – Włochy City of Winterthur – Niemcy.

Więcej informacji na temat projektu: www.picture-eu.org

Jednostka realizująca: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ, ul. Piotrkowska 113