VI edycja_archwium

« powrót

VI EDYCJA PROGRAMU

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza, że w dniach: 

1. od 17.05.2017r. do dnia 06.06.2017r.

przez 21 dni można oglądać poddasza na wytypowanych nieruchomościach 

2. od 07.06.2017r. do 09.06. 2017r.

w godzinach od godz. 8.00 pierwszego dnia do godz. 24.00. dnia ostatniego 

odbędzie się :

ELEKTRONICZNY NABÓR WNIOSKÓW

Każdy, kto nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i na własny koszt chce wykonać adaptacji poddasza na cele mieszkalne w budynku należącym do Gminy wypełnia wniosek w postaci elektronicznego formularza;

Osoby zainteresowane taką formą pozyskania lokalu na cele mieszkalne wypełniają wniosek w postaci elektronicznego formularza i wysyłają go drogą elektroniczną.

Każdy, kto złoży wniosek, otrzyma na wskazany we wniosku adres email potwierdzenie złożenia wraz z nadanym numerem .

3. od 12.06.2017r.  do 21.06. 2017 r.

odbędzie się :

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

  • Po upływie terminu elektronicznego wysyłania wniosków od dnia następnego osoby, które złożyły wniosek składają wymagane regulaminem dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  • Wymagane dokumenty należy złożyć złożyć w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Łodzi mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi, w dniach od 12.06.2017r. do 21.06. 2017r. , w godzinach pracy Urzędu, t.j. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00.

lub

 przesłać drogą pocztową/ kurierem należy wysłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi

Biuro ds. Rewitalizacji

punkt kancelaryjny UMŁ : 90 – 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Koperta ma być opisana zgodnie z instrukcją zawartą w informacji.

Liczy się data wpływu dokumentów wysłanych pocztą/ kurierem we wskazanym terminie.

  • Lista osób zakwalifikowanych do wykonania adaptacji, zostanie zamieszczona co najmniej na tablicy ogłoszeń w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta (ul. Piotrkowska 171) oraz w Biurze Architekta Miasta (ul. Piotrkowska 113).
  • W ramach oferty dostępnych będzie 5 nieruchomości, w których będzie mogło powstać łącznie 13 lokali mieszkalnych, 9 z nich położonych w budynkach zmodernizowanych w ramach programu Miasto Kamienic.
  • Najemca sam na własny koszt i biorąc pełną odpowiedzialność, w terminie 2 lat od czasu zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia, dokonuje zmiany przeznaczenia poddasza na cele mieszkalne, sam ponosi koszty związane z projektem i uzyskaniem stosownych pozwoleń, sam przekształca przestrzeń, która staje się terenem inwestycyjnym. Poniesione koszty za prace, które przyczynią się do podniesienia standardu nieruchomości, będą podlegały rozliczeniu w formie potrąceń w czynszu.
  • Szczegółowe informacje dotyczące adaptacji oraz formularze wniosków do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz bip.uml.lodz.pl

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonów Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta: 42 638 57 58 (sekretariat) ; 42 638 51 87; 42 638 46 97


JAK ZDOBYĆ MIESZKANIE W RAMACH PROGRAMU „MIESZKANIE NA STRYCHU”?

1. Wybierz poddasze dla siebie.

2. Zapoznaj się z materiałami i miejscem inwestycji, masz na to 21 dni od momentu ogłoszenia programu.

3. Pobierz i wypełnij elektroniczny formularz odsyłając go na wskazany adres email, masz na to 3 dni.

4. Złóż wymagane dokumenty w wersji papierowej w punkcie kancelaryjnym UMŁ, ul. Piotrkowska 175, masz na to 7 dni.

5. Sprawdź, czy zakwalifikowałeś się do programu.

6. Zawrzyj umowę na użyczenie pomieszczenia.

7. Przygotuj kosztorys wstępny inwestycji, masz na to 60 dni od daty zawarcia umowy użyczenia pomieszczenia.


Harmonogram VI edycji programu MIESZKANIE NA STRYCHU >>>

Informacja o składaniu ofert >>>

Zarządzenie Nr 5998/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z 15 maja 2017 r. >>>

Formularz elektroniczny >>>


Oferty poddaszy wskazanych do zmiany przeznaczenia na cele mieszkalne:

ZESTAWIENIE OFERT >>>
Kontakt do administratora budynku >>>