Strategia

Przedstawiamy Państwu Strategię Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Jest ona pierwszym całościowym projektem strategii rozwoju naszego miasta od roku 1994. Strategia definiuje długookresowe wyzwania i problemy przed którymi my, łodzianie, stajemy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i kultywując nasze łódzkie dziedzictwo cywilizacyjne. Dokument stanie się podstawą starannego planowania miejskich inwestycji oraz działań lokalnego samorządu.

strategia (orginal)

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" uchwalona w dniu 25 czerwca 2012 r.  r. >>>

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"- wersja angielska (english version) >>>

Prezentacja - Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ >>>

Diagnoza strategiczna >>>

Kalendarium opracowania Strategii >>>POLITYKI SEKTOROWE

Urząd Miasta Łodzi wdraża kompleksowy system zarządzania strategicznego miastem. Jego elementem są polityki sektorowe, które będą wyznaczać kierunki rozwoju określonego obszaru aktywności miasta i stanowić programy realizacyjne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

Definicja polityk sektorowych >>>

 

POLITYKI UCHWALONE

Polityka mieszkaniowa

Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ >>>

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 - 2016 >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka komunalna i ochrona środowiska Miasta Łodzi 2020+

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka przestrzennego rozwoju Łodzi

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi

Uchwała Rady Miejskiej >>>

Przebieg prac nad dokumentem >>>

POLITYKI W OPRACOWANIU

Polityka Rozwoju Sportu dla Miasta Łodzi 2020+

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Przebieg prac na dokumentem >>>

 

INNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+