Inteligentna Polityka Społeczna

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat funkcjonowania obszaru polityki społecznej w Łodzi! W związku z trwającymi pracami nad Programem Inteligentna Polityka Społeczna zorganizowano badanie dla mieszkańców Łodzi, które ma na celu zbadanie opinii na temat m.in. działania poszczególnych instytucji zajmujących się polityką społeczną (w tym Powiatowego Urzędy Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Świadczeń Socjalnych i Wydziału Budynków i Lokali w Urzędzie Miasta Łodzi). W badaniu mogą wziąć udział zarówno osoby, które korzystają z usług tych jednostek, jak również osoby, które z nich nie korzystają. Opinie osób z jednej i drugiej grupy pozwolą na lepsze zaprojektowanie rozwiązań i dopasowanie ich do potrzeb Łodzian.

Zapraszamy do udziału w badaniu! Przejdź do ankiety: http://badaniacati.indicator.pl/27060.pg

Program Inteligenta Polityka Społeczna ma doprowadzić do większej integracji usług świadczonych w obszarze polityki społecznej w Łodzi, co umożliwi skuteczniejsze docieranie z pomocą do osób, które jej potrzebują. Będzie on realizowany w dwóch etapach - aktualnie trwają pracę nad Studium Wykonalności I Etapu Programu IPS, które jest opracowywane przez firmę KPMG. W etapie I Programu nacisk kładziony jest na poprawę współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za politykę społeczną oraz możliwość świadczenia kompleksowej pomocy.


ZAPROSZENIE
na seminarium:

Beneficjent w centrum uwagi - szanse i wyzwania tworzenia zintegrowanego systemu polityki społecznej na przykładzie Programu „Inteligentna Polityka Społeczna" w Łodzi

29 października 2015 r., godz. 15:00-17:30,

Mała Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104


Miasto Łódź wraz z innymi samorządami w Polsce stoi przed wyzwaniem usprawnienia współpracy między jednostkami odpowiedzialnymi za politykę społeczną, m.in. poprzez odejście od tzw. zarządzania „silosowego" na rzecz efektywnej koordynacji całego obszaru polityki społecznej. W odpowiedzi na ten problem rozpoczęto realizację Programu Inteligenta Polityka Społeczna, którego celem jest zorganizowanie spójnego i zintegrowanego systemu zarządzania polityką społeczną, nakierowanego na mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów. Kompleksowy program obejmuje aspekt usprawnienia procesów zarządczych i koordynacyjnych między jednostkami (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Społecznych, jednostki edukacyjne i zarządzające mieszkalnictwem socjalnych i komunalnym), integracji różnych kanałów komunikacji z mieszkańcami, zmian na poziomie technologicznym i stworzenia wspólnego zasobu informacji o mieszkańcach, integracji usług obsługi administracyjnej. Aktualnie trwają pracę nad Studium Wykonalności I Etapu Programu.Mając na uwadze wspomniane kwestie, Urząd Miasta Łodzi organizuje seminarium pt. „Beneficjent w centrum uwagi - szanse i wyzwania tworzenia zintegrowanego systemu polityki społecznej na przykładzie Programu „Inteligentna Polityka Społeczna", którego celem jest prezentacja rozważanych wariantów realizacji Programu oraz dyskusja o możliwościach jego wdrożenia.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi w godz. 15.00 - 17.30.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej polityki społecznej do wzięcia udziału w seminarium. Jestem głęboko przekonany, że Państwa udział wzmocni dyskusję, której celem będzie ocena prezentowanych rozwiązań w kontekście polityki społecznej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 27.10.2015 r. na adres e-mail: m.stepien@uml.lodz.pl

Program seminarium >>>